Geografisch thema

Boterweegschaalstraat

ID: 3651   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3651

Beschrijving

Tussen Appelmarkt en Sporkijnstraat. Eertijds zogenaamd "Zuivelmarkt" of "Grote Buetermarkt"; ten zuiden van de in 1685 en volgende gedempte Calonnegracht waarover de Zuivelsteendam lag.

Eind 16de eeuw: minstens acht huizen onder meer drie herbergen op westzijde tussen de Calonnegracht, thans Nieuwstraat, en de Klaverstraat; minder bebouwde oostzijde. Voorts, aanwezigheid van voormalig Kalverstraatje recht tegenover de Klaverstraat; liep in oostelijke richting tot aan de middeleeuwse stadsversterkingen en vandaar af in noordelijke richting tot aan de achterpoorten van de huizen ten zuiden van de Calonnegracht. Vanaf circa 1621 en volgende, zuidoostelijk stadsgedeelte grosso modo tussen huidige Appelmarkt, Houtmarkt, Karel Coggelaan, Klaverstraat, Boterweegschaalstraat en vestingen, ingenomen door de Sint-Niklaasabdij. Na de Franse Revolutie, verkoop en afbraak van de abdijgebouwen uitgezonderd het voormalig prelaatshuis (nummer 8-10). 1902: aanleg van de Sporkijnstraat tussen Boterweegschaalstraat en Lindend reef, doorheen voormalige abdijgrond.

Heden korte straat met gebogen tracé en vrij brede panden van twee a drie bouwlagen; rococo getinte architectuur uit de tweede helft van de 18de eeuw (nummer 8-10) en neoclassicistisch getinte lijstgevels uit de 19de eeuw (nummer 3) en de eerste helft van de 20ste eeuw (nummer 1). Voorts, grootschalig herenhuis gedateerd 1953 (?) door middel van baksteenkoppen in entablement van aediculavenster rechts en gesigneerd architect L. Verstraate (Izegem) in gevelsteen rechts van deur. Baksteenarchitectuur als variante op de lokale renaissancestijl van het Stadhuis, zie "gekopieerde" elementen: twee risalieten met in- en uitgezwenkte top waarin aediculavenster met schelpvulling, zogenaamd Brugse travee met geometrische baksteenversiering op borstwering, en deuromlijsting met pilasters onder driehoekige frontonbekroning (nummer 5). Links van laatst genoemde, magazijn met trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

 • Is deel van
  Veurne
  Veurne (Veurne)

 • Omvat
  Prelaatshuis Sint-Niklaasabdij
  Boterweegschaalstraat 6, 10 (Veurne)

 • Omvat
  Stadswoning
  Boterweegschaalstraat 3 (Veurne)