Geografisch thema

Arsenaalstraat

ID
3899
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3899

Beschrijving

Tussen de De Montstraat en de Wateringstraat - Zaalhof. Gebogen straat overeenkomstig het tracé van de ten westen gelegen vestingen; voor de Eerste Wereldoorlog horend bij de Wateringstraat zijnde het noordelijk gedeelte ervan. Huidige straatnaam verwijzend naar de verdwenen oude Arsenaalstraat, die het zuidelijk gedeelte van de voormalige Minnaertstraat vormde; volgens de figuratieve stadskaart Thevelin-Destrée (1564) verbond laatst genoemde de Tempelpoort met de De Montstraat.

Westelijke straatzijde, vanaf 1680 ingeschakeld in de militaire infrastructuur zie bouw van de zogenaamde "Zaeltjekazerne" en het buskruitmagazijn of arsenaal; in de tweede helft van de 19de eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog werd er een afhankelijkheid van de Ruiterijschool aangelegd. Vrijgekomen gronden bij de wederopbouw ingenomen door de spinnerij "Filature de l'Arsenal" van 1928 (nummer 2) en het filiaalbedrijf, de weverij "l'Alpaga" van 1935 (nummers 4-8), ontstaan uit een Frans-Belgische samenwerking; beide gebouwencomplexen inmiddels grosso modo ingenomen door groothandelsbedrijven.

Oostelijke straatzijde: wederopbouw met behoud van de vooroorlogse pandenindeling tussen de Lombaard- en de Schuttelaarstraat; het voor de Eerst Wereldoorlog blijkbaar deels braakliggende terrein tussen de Schuttelaarstraat en het Zaalhof kreeg een andere percellering in functie van de nieuwe bebouwing. Rijhuizen van twee bouwlagen, waaronder verschillende eenheidsbebouwingen met arbeiderswoningen, volgens bouwaanvragen daterend uit de jaren 1930 en voornamelijk naar ontwerp van architecten A. Versavel (Ieper) en H. Landtsheere (Ieper).


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  : 1987


Relaties

  • Omvat
    Spinnerij Filature de l'Arsenal

  • Is deel van
    Ieper


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arsenaalstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3899 (Geraadpleegd op 07-05-2021)