Geografisch thema

Lange Meersstraat

ID
3937
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3937

Beschrijving

Tussen Korte Meersstraat en Boterstraat. Straatnaam met zelfde oorsprong als Korte Meersstraat. Wederopbouw grosso modo met behoud van vooroorlogs straattracé, pandenindeling en woonfunctie.

Smalle straat met licht gebogen tracé. Pandenindeling overeenkomstig bebouwing met voornamelijk kleine burgerwoningen van twee à drie bouwlagen (nokrichting parallel aan de straat); ook vestigingsplaats van parochiezaal (nummer 26). Voornamelijk doorsnee-wederopbouwarchitectuur met eenvoudige eclectische vormentaal; volgens foto circa 1900 in feite veraf staand van de vroeger aan de westelijke straatzijde gelegen 17de-eeuwse eenheidsbebouwing in lokale renaissancestijl onder meer getypeerd door versierde houten deurkalven.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  : 1987


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Is deel van
    Ieper


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lange Meersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3937 (Geraadpleegd op 17-05-2021)