Geografisch thema

Engelsestraat

ID
4236
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4236

Beschrijving

Van Sint-Jansstraat naar Spinolarei. Naamgeving naar de handelsbetrekkingen tussen Brugge en Engeland. Oorspronkelijk aan de oostelijke straatzijde een Engels weeghuis uit de 14de eeuw. Kruispunt Engelse-/ Ridders-/ Sint-Jansstraat in de loop van de 15de eeuw aangeduid als "d'Inghelse plaetse".

Gekasseide straat met recht tracé. Thans woonfunctie met overwegend burgerwoningen. Enerzijds breedhuizen van twee à zes traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadel-, schild- of mansardedak, voornamelijk uit de 18de tot 19de eeuw. Anderzijds diephuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met oude kern opklimmend tot de 16de eeuw; doch voornamelijk uitzicht uit de 17de tot 18de eeuw. Zowel trap- als lijstgevels met parement van baksteen al dan niet gepleisterd. Nummers 7, 14: diephuizen uit de 16de tot 17de eeuw respectievelijk tuitgevel met korfboognis in de top en trapgevels met zandstenen bolkozijn, voorts in de loop van de 19de eeuw aangepaste muuropeningen onder meer bewaarde ontlastingsbogen. Nummer 18: breedhuis met 17de de-eeuwse kern zie deels bewaarde bolkozijnen van zandsteen op de bovenverdieping, centraal dakvenster met tuitgeveltje voorzien van rondbogig topvenster en muurvlechtingen, en bewaarde ontlastingsbogen in middentravee. Nummers 1, 2, 9: eenvoudige lijstgevels uit de 19de eeuw; nummer 2 vermoedelijk met oude kern zie ontlastingsbogen; nummer 9 van 1838. Nieuwbouw geïnspireerd op 19de-eeuws uitzicht, onder meer nummers 11 en 17.

 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 72.
 • RYCKAERT M., Historische stedenatlas van België. Brugge, Tielt, 1991, p. 107.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Brouwerij Het Franse Schild

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Huis De Vrede uit 1907

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Brugge - oudste kern


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Engelsestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/4236 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.