Geografisch thema

Helmstraat

ID
4249
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4249

Beschrijving

Van Noordzand- naar Moerstraat. Genoemd naar het voormalige huis zogenaamd "De Helm" op de hoek met Noordzandstraat; eerste vermelding in het eerste kwart van de 16de eeuw. Marcus Gerards (1562) tekent de noordelijke straatzijde als grosso modo volledig ingenomen door ommuurde tuinen.

Zijstraat met eertijds voornamelijk arbeidershuizen en enkele panden met caritatieve functie onder meer zogenaamd "fort De Zandberg" (nummers 15, 17) en zogenaamd Godshuis zogenaamd "De Boodt" (nummer 1). Heden dominerende woonfunctie; tevens parking van hotel in Ontvangersstraat. Grillige rooilijn resultaat van wijziging vastgelegd bij K.B. van 16 oktober 1878. Gekasseide straat met licht krommend tracé.

Op de oude rooilijn klimt de bebouwing op tot de 16de eeuw, met in de loop van de 19de eeuw aangepaste muuropeningen. Voornamelijk kleine panden van twee à vier traveeën en één à drie bouwlagen Verankerde bakstenen lijstgevels uit de 16de tot 17de eeuw van één bouwlaag met getrapte of puntdakvensters. Nummer 13 uit de 18de eeuw, uitgebrand in 1999; nummers 16-20 uit de 16de eeuw zie korfboogingangen en rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten; nummer 19 uit de 16de eeuw, oorspronkelijk drie panden, in 1973 sterk hersteld onder meer door verbouwen van rechthoekige deuren tot korfboognissen; nummer 23 uit de 17de eeuw en zwaar hersteld in 1929. Nummers 15, 17, "Kunstige Herstellingen" van 1979-1981 onder leiding van architect J. Janssens (Brugge) van 17de tot 18de-eeuwse panden; vroegere vormgeving en muuropeningen volledig behouden. Ook 18de-eeuwse gevels met later aangepaste openingen of 18de-eeuwse kernen met verbouwde gevels als resultaat van "Kunstige Herstelling". Nummers 5, 7 Vlaamse gevels, deur van nummer 7 van 1931; nummers 4, 9 met puntgevel met opvallende ankers (nummer 9) en behouden schuiframen met kleine roedeverdeling (nummer 4); nummer 1, zogenaamd godshuis zogenaamd "De Boodt", circa 1895 overgebracht (Zilverstraat) vermoedelijk samenvoeging van twee panden, met aanpassingen in rechter deel onder meer veranderen van venster in deur in 1864. Nummers 3, 6 met aangepaste opstanden na "Kunstige Herstelling" van 1933-1934 naar ontwerp van architect H. Fonteyne (Brugge) (nummer 3) en nummer 6 herbouwd met toevoegen van een venster op bovenverdieping

Voorts 19de-eeuwse lijstgevels ter verbouwing van trap- of puntgevels zie halve bovenverdieping onder meer nummers 12-14. Nummer 21 van 1901 in plaats van puntgevel; nummer 11 met latere aanpassingen onder meer in 1929 verplaatsen van deur van tweede naar eerste travee; nummer 8 van 1882 ter vervanging van puntgevel; nummer 25 van het derde kwart van de 19de eeuw. Nieuwere bebouwing onder meer nummer 2 met bakstenen lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen uit het vierde kwart van de 19de eeuw; opvallende sierankers.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, K.B. 16 oktober 1878.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 117/1864, nummer 155/1882, nummer 175/1901, nummer 910/1929, nummer 1106/1931, nummer 489/1937, nummer 759/1973, nummer 232/1978; Openbare werken. Stadseigendommen, 1878, XIII b. 22.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 119-120.
  • RAU J., De huisvesting van het proletariaat in het 19de-eeuwse Brugge. De Forten, in Brugs Ommeland, 1-4, 1996, p. 57.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Helmstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4249 (Geraadpleegd op )