Geografisch thema

Krom Genthof

ID
4272
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4272

Beschrijving

Van Oosterlingenplein naar Genthof. De oorspronkelijke benaming "Jan Gabrilstraat" verwijst vermoedelijk naar eigenaar uit de buurt. Huidige naam sinds 1395 als zijstraat van het Genthof.

Circa 1200, door het ophogen door middel van één meter dikke zandlaag bouwrijp gemaakt, als rechtstreeks gevolg van het toenemende belang van de hier vlakbij gelegen aanlegplaats. Omgeving rijk aan koopmanshuizen zoals het Oosterlingenhuis (nummer 1), het in 1972 gesloopte hoekpand (nummer 6) bij Marcus Gerards (1562) afgebeeld met toren, en het imposant hoekcomplex aan de Woensdagmarkt (nummer 10).

Gekasseide straat maakt hoek van 90. Administratieve en woonfunctie. Bebouwing opklimmend tot de late Middeleeuwen. Enerzijds diephuizen van drie traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadeldak. Anderzijds breedhuizen van drie à vijf traveeën en twee en een halve à drie bouwlagen onder al of niet met afgewolfd zadeldak. Weinig oorspronkelijke gevelopstanden onder meer ten gevolge van nieuwbouw en verfraaiende historiserende restauraties. Onder meer "Kunstige Herstelling" in 1906 van nummer 11. Zowel trap-, tuit- als lijstgevels. Materialen: voornamelijk baksteen en pleister. Nummer 4: eenvoudige zalmroze beschilderde lijstgevel van 1830; mogelijk oude kern zie bewaarde afgeschuinde dagkanten van de poort. Nummer 3 van 1930, nummers 5, 9, 13 geïnspireerd op 18de en 19de-eeuwse voorbeelden.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 44/1830, nummer 1191/1930.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 96 en 180-186.
  • VAN EENHOOGE D., De vroegste bakstenen huizen in Brugge, in Brugs Ommeland, XXXVIII, 1998, nummer 2, p. 107-128.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Krom Genthof [online] https://id.erfgoed.net/themas/4272 (Geraadpleegd op 23-06-2021)