Geografisch thema

Kleine Markt

ID: 4846   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4846

Beschrijving

Rechthoekig plein, zie kaartboek van 1684 zogenaamd "Aude cleyne Maert", gelegen binnen de "Vrijheid van Ronse" afhankelijk van het kapittel met aan de oostzijde de voormalige kapittelkerk, thans parochiekerk Sint-Hermes, enig restant van het voormalige Sint-Pieters-en-Hermesklooster (zie Kaatsspelplein). Bij vroegere en recente straatwerken werden sporen van de Romaanse kerkhofmuur van ijzerzandsteen teruggevonden waardoor het tracé omheen de drie kerken, gekend door iconografisch materiaal bevestigd werd. Oorspronkelijk vierschaar voor de ingang van de kerk waar de proost van het kapittel de rechtszaken binnen de jurisdictie van de Vrijheid behandelde. Zeer vroeg vestiging van verschillende pelgrimsherbergen onder meer "In Sint-Hermes", tussen de Schip- en Begijnhofstraat, thans nummers 6-7 een leegstaand pand met twee bouwlagen en verankerde gecementeerde gevel met aangepaste vensters. Overige bebouwing met twee en voornamelijk drie bouwlagen, met aangepaste 19de-eeuwse parementen en cafépuien: nummer 8 en nummer 10, respectievelijk café "Centrum" en "Sint-Hermes" (zie beschilderd uithangteken naar oude traditie) met typische afgeschuinde hoeken, eerstgenoemde op plaats van vroegere brouwerij en afspanning zogenaamd "Het Schip" waarnaar het aanpalende straatje genoemd werd.

  • DECONINCK J., Sporen uit het verleden binnen de Kapittel-Vrijheid, in Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XLVI, 1997, p. 289-308.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

  • Omvat
    Café Onder de toren

  • Omvat
    Herberg De Fiertel

  • Is deel van
    Ronse

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kleine Markt [online] https://id.erfgoed.net/themas/4846 (Geraadpleegd op 02-12-2020)