Geografisch thema

Muziekbosstraat

ID
4860
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4860

Beschrijving

Het Muziekbos, een typisch hoogstammig beukenbos van 50 ha, waarvan circa 13 ha openbaar staatsbos, is gelegen op de zogenaamde Muziekberg (circa 150 m hoog), één van de Zuidoost-Vlaamse prehistorische getuigenheuvels. Naam afgeleid van het Keltische "moeras". Voorheen met schaarhout met verspreide hoogstammige bomen en vanaf eind 19de eeuw middelhout met verspreide hoogstammige bomen (eiken, beuk, kastanje) en schaarhout als ondergroei. Na de Eerste Wereldoorlog voornamelijk herbeplant met beuk.

Vanaf 1836 bekend als archeologische site. In nabijheid van de heuveltop, 17-tal kleine grafheuveltjes, onder andere met funerair aardewerk van de zogenaamde Hilversumcultuur uit de vroege- en midden-bronstijd. Door het bos liep een aftakking van de baan Bavai-Keulen.

 • Op en rond de Muziekberg, Ronse, 1982.
 • CROMBE PH., Prehistorische vondsten op de Muziekberg (Ronse), in Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXV, 1986, p. 5-19.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  De Wyngaerd

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Paviljoen van Mooreghem

 • Is deel van
  Ronse


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Muziekbosstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4860 (Geraadpleegd op )