Geografisch thema

Veemarkt

ID: 4900   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4900

Beschrijving

Oude Beestenmarkt, op Poppkaart Schaepstalweg met spievormige aanleg en aan de westzijde afgelijnd door de Isaakbeek. Oostzijde met rij nog bestaande kleinschalige arbeidershuisjes. Licht afhellend gekasseid plein met in het midden, volgens bouwplan van 1921 gebouwde elektriciteitscabine, oorspronkelijk op T-vormige plattegrond in combinatie met een waag, later wachthuisje, laatstgenoemde thans gesloopt. Baksteenbouw met decoratieve witte speklagen op arduinen plint. Gemarkeerde hoekpilasters en gebogen zijgevels onder arduinen booglijsten.

Westzijde aan de hoek met De Biesestraat (nummers 1-5) bepaald door de voormalige fabriek van V. Cambier & Cie van 1880, later onder meer "Tissage mécanique du Brul" en ververij A. Delacroix, na de Tweede Wereldoorlog ingericht als Brandweer, Vredegerecht (tot 1996) en stedelijke werkplaatsen (zie De Biesestraat). Nummers 30-38 vormt een rij bakstenen arbeidershuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw met twee en een halve of twee bouwlagen, onderbroken door twee trapgevels, getoogde muuropeningen en witte bakstenen lijsten of sierankers als enige versiering. Verschillende poorten geven toegang tot achterliggende fabrieksgebouwen onder sheddaken.

 • Stadhuis Ronse, Archief Huisvesting - Ruimtelijke Ordening, Bouwaanvragen, Doos 1920-1921.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Ronse

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Veemarkt [online] https://id.erfgoed.net/themas/4900 (Geraadpleegd op 01-12-2020)