Geografisch thema

Klein Eyssel

ID
5531
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5531

Beschrijving

Zogenaamd naar het oude landbouwgehucht "Clyn Eyssel"; in de middeleeuwse akten meestal sprake van "Eyssel" (1458), vanaf de late middeleeuwen wordt er een onderscheid gemaakt tussen Groot en Klein-Eyssel waarbij Groot-Eyssel ten zuiden ligt van Klein-Eyssel.

Mogelijke toponymische verklaringen zijn de afleiding van het Germaanse "aina" en "sali" wat "eenzaam huis" betekent of de afleiding van "eussel", een plaats waar voorraad is voor mens en vee, land en weide dus.

Rechtlijnige verbindingsstraat tussen Meerle (Strijbeekseweg) en het gehucht Meersel (Dreef) met kleine vertakkingen; op oost- en westelijk uiteinde vrijstaande 20ste-eeuwse woningbouw, daartussen nog zeer landelijke open omgeving met vernieuwde hoeven of nieuwe landbouwbedrijven.

  • MUËSEN G., Meerle en het land van Hoogstraten in de Middeleeuwen, in Jaarboek van de Koninklijk Hoogstraatse Oudheidkundige Kring, LI, 1996.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Is deel van
    Meerle


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klein Eyssel [online] https://id.erfgoed.net/themas/5531 (Geraadpleegd op )