Geografisch thema

Oosteneind

ID: 5551   URI: https://id.erfgoed.net/themas/5551

Beschrijving

Sterk vertakte straat in het zogenaamde oude landbouwgehucht, gelegen in het oostelijk uiteinde van de gemeente; open, landelijke omgeving met land- en tuinbouwbedrijven her en der verspreid.

In het centrum van het gehucht bevindt zich een dries met weide en rondom een opvallende concentratie van eenzelfde type hoeven, in hun huidige vorm opklimmend tot het eerste kwart van de 20ste eeuw, maar teruggaand op oudere inplantingen, zie de nummers 9, 10, 11, 14, 16: de gaafst bewaarde voorbeelden bestaan uit een combinatie van een breedhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder (mank) mansarde- of zadeldak (mechanische pannen) met aanpalende stallingen onder zadeldak met afhang (mechanische pannen, golfplaten) en een monumentale langsschuur onder zadeldak (golfplaten); bijvoorbeeld nummer 9 met driebeukige langsschuur van zes traveeën met bakstenen en betonnen gevels, voorzien van een uitgespaarde hoek met luif en met bewaard dek- en ankerbalkgebinte. Diverse latere aanpassingen onder meer vernieuwde stalgebouwen, gewijzigde muuropeningen, enzomeer.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Is deel van
    Meerle

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oosteneind [online] https://id.erfgoed.net/themas/5551 (Geraadpleegd op 16-01-2021)