Geografisch thema

Diepte

ID
5576
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5576

Beschrijving

Gehucht onder Merksplas nabij de Papenvoort, ten zuiden begrensd door de Mark, ten westen door Wortel en de staatsbossen van de Rijksweldadigheidskolonie, ten noorden en ten oosten respectievelijk door de gehuchten Pampa en Hoekeinde; bestaande uit weilanden, akkers en braakgrond waaronder heel wat moeras- en gagelvelden. De ligging in de vallei van de Mark en de grote moerasvelden oostwaarts liggen waarschijnlijk aan de oorsprong van het toponiem. Het geheel, eertijds 47 hectare groot was vanaf 1870 eigendom van Albert Jozef Karel Van Schelle, advocaat, afkomstig van Vilvoorde. Het goed bleef tot 1926 in zijn geheel eigendom van de familie Van Schelle. Sedertdien werd het geleidelijk verkaveld.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Eclectisch herenhuis en boerderij

  • Is deel van
    Merksplas


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Diepte [online] https://id.erfgoed.net/themas/5576 (Geraadpleegd op )