Geografisch thema

Blekerijvesting

ID
6533
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6533

Beschrijving

Het huidige straattracé maakte in oorsprong deel uit van de in 1679 gestarte verdedigingslinie, aangelegd door de Franse vestingsbouwer Sebastiaan Le Pestre, markies van Vauban. Hij versterkte, in opdracht van Lodewijk XIV, de noordelijke grens van het Franse rijk met een dubbele verdedigingslinie. In totaal 27 versterkingen, waarvan zes volledig nieuw werden gebouwd, op de andere plaatsen, bouwde hij bestaande versterkingen om. De vesting van Menen, die doorgaat voor één van de meest volmaakte werken van Vauban, strekte zich op beide Leie-oevers uit. Vauban liet een versterking aanleggen met elf bolwerken, een enkele gracht met tenailles, ravelijnen en een glacis. Op de rechteroever van de Leie verrees een hoornwerk en de Leievlakte zelf kon volledig onder water worden gezet. In 1744 werden de vestingen, toen Menen tijdelijk in Franse handen kwam, volledig afgebroken. Vanaf 1817, tijdens de Hollandse periode, wordt de laatste versterking opgetrokken, die deel uitmaakte van de dwanggordel van de Wellingtonlinie. De nieuwe vesting volgde de oude funderingen van de Franse vestingswerken, maar er werden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd en werden o.m. de bastions vergroot en werd de hoofdwal voorzien van gekazematteerde schietstanden en binnen de vesting verrees een nieuwe bommenvrije infrastructuur.

* De straat omvatte oorspronkelijk de linkerface en -flank van bastion nr. 8, de courtine, de rechterflank en -face, en een gedeelte van bastion nr. 9. De courtine is de enige die met zijn aarden wal bewaard is gebleven, dankzij het feit dat de "blekerijen", gelegen tussen de nu gedempte Leie-arm en de omwalling, pas in de 20ste eeuw werden bebouwd. Heden bleef een deel van bastion nr. 8 en nr. 9 bewaard met de aarden wal met bakstenen muur van de courtine. De oude vestingen zijn beschermd als monument bij M.B. van 13 december 1991 en 23 februari 2001.

Het eerste deel van de straat is bebouwd en het tweede deel met deels hellend tracé bleef onbebouwd en doet nu dienst als wandelpad.
Basisbebouwing: arbeiders -en burgerwoningen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw van twee traveeën en twee à drie bouwlagen onder pannen zadeldaken of platte daken. Eenvoudige bakstenen lijstgevels o.m. verfraaid door het gebruik van gele sierbaksteen: nrs. 5-9 eenheidsbebouwing.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00435, W/00469.

D.V., Vijf West-Vlaamse steden in grensoverschrijdend netwerk militair erfgoed, in In de stijgers, jg. 7, 2000, nr. 2.

Wandelen in versterkte steden. Historische stadsversterkingen in Kent, Côte d'Opale en West-Vlaanderen, Ieper, 1999, p. 111-118.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Restanten van oude vestingen

  • Is deel van
    Menen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Blekerijvesting [online] https://id.erfgoed.net/themas/6533 (Geraadpleegd op 22-04-2021)