Geografisch thema

Leopoldpark

ID
6945
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6945

Beschrijving

Grosso modo trapezoïdaal park van circa acht hectare, begrensd door Karel Janssenslaan ten noorden, Hendrik Serruyslaan ten oosten, Euphrosina Beernaertstraat ten zuiden en Leon Spilliaertstraat ten westen. Eerste park met die naam in 1829 aangelegd aan westkant van Hazegras; verdwenen in 1839 met aanleg tweede spoorwegstation. 1861-1862: initiële aanleg van nieuw Leopoldpark buiten de Westpoort, ter hoogte van bastion nummer 8 en het derde bassin; ter vervanging van het in 1837 aangelegde, en ondertussen te klein geworden Prinsenpark ten noordoosten van de Kapucijnenstraat. In de volksmond "Den Hof"; kreeg in 1862 huidige naam. 1866-1870: de in 1865 ingezette ontmanteling van de vesting resulteert in een vergrote parkaanleg naar ontwerp van de Duitse landschapsarchitect L. Fuchs. L. Crépin neemt het Leopoldpark als kern en attractiepunt in de eerste fase van zijn plannen van de westelijke stadsuitleg. Bij voltooiing van autosnelweg Brussel-Oostende (A 10) in 1956 wordt park in twee verdeeld; een deel wordt opgegeven. Aanleg ondergrondse parkeerplaats in 1987-1988.

Engelse parkaanleg, met vijvers, bruggetjes, wandelpaden, beelden en paviljoenen. Boringen naar artesisch drinkwater vanaf 1859: oprichting van twee drinkpaviljoenen in het park. Eén op de hoek van het park, afgebroken in circa 1940; een tweede, "Pavillon Royal", later "Trinkhall", opgericht in 1877 op hoek van het park, afgebroken circa 1959 met aanleg van A10. Voor Trinkhall stond Bacchusbeeld, in het begin van de eeuw staande in het Maria-Hendrikapark, bij het museum Liebaert. Gietijzeren kiosk geplaatst in 1885, ter vervanging van een houten van 1863; omheining afkomstig van afbraak van oude Koninklijke Stallingen. 1923: in verlengde van Leopoldlaan aanleg van grote waterfontein, ter gelegenheid van de aanvoer van water uit de Bocqrivier; fontein verdwenen circa 1960. 1933: aanleg van bloemenuurwerk voor de fontein, schenking aan de stad van Vanhabost uit Kortrijk, die in ruil het recht kreeg om reclamezuilen te exploiteren. Grondig herstel na de Tweede Wereldoorlog, verplaatsing in 1963 naar de parkheuvel, na isolering van fontein en uurwerk door aanleg A 10. Veelzijdig paviljoentje met onderaardse kelders: pompstation voor riooldienst naar ontwerp van A. Chambon. Minigolfterrein sinds 1949, op plaats van eerste tennisplein van Oostende in de 19de eeuw.

Beelden. Gedenksteen voor G. Malfeyt (1862-1924), vice-gouverneur-generaal van Congo, reliëfportret naar ontwerp van F. Huygelen (Antwerpen), monument naar ontwerp van architect Jaspar. Vlakbij, de liggende leeuwin, overblijfsel van de in 1888 gehouden tentoonstelling "Hygiëne en Veiligheid", en tot 1940 de "A.I.A." (Association Internationale Africaine), de stoomsloep waarmee ontdekkingsreiziger Stanley naar Livingstone op zoek ging. In 1940 verhuisde de boot naar de hovingen nabij de Demeysluis, en in 1960 naar het museum van Tervuren. Verdwenen James-Ensormonument van 1930 naar ontwerp van E. de Valeriola. "Ruimtelijke Zelfstandigheid", abstract beeld van 1962 naar ontwerp van G. Holmens (Oostende).

 • Het Leopoldpark, in Open Monumentendag 1996, p. 64-74.
 • DELY R., Het bloemenuurwerk in het Leopoldpark 1933-1983, in De Plate, 1983, p. 51-53.
 • DUFLOU V., De A.I.A. of Kongoboot in het Leopoldpark, in Lange Nelle, 1995, p. 140-145.
 • HOSTYN N., Het James Ensor-monument, in De Plate, 1983, p. 180-182.
 • HOSTYN N., Het memoriaal Gustin Malfeyt, in De Plate, 1985, p. 176-169.
 • VAN CAILLIE A., Oud Oostende in Beeld, deel 3, p. 120, deel 4, p. 61, deel 5, p. 13, 104-106.

Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Vanneste, Pol; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Leopoldpark

 • Is deel van
  Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Leopoldpark [online], https://id.erfgoed.net/themas/6945 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.