Geografisch thema

Steenbakkersstraat

ID
6990
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6990

Beschrijving

Van Torhoutse- naar Nieuwpoortsesteenweg. Benaming zou verwijzen naar alhier afgraven van klei voor lokale baksteenproductie in de vanaf 1744 ingedijkte Sint-Catharinapolder ten westen van de stad cf. de z.g. "Historische polders van Oostende". Straataanleg kadert in de verdere westelijke stadsuitleg naar plan van V. Besme van 1899 id est het gebied tussen Koninginne- en North-/Elisabethlaan. Samen met Timmermans-, Stuiver- en Metselaarsstraat het eerst bebouwd in het z.g. "Westerkwartier". Woonfunctie. Bescheiden bebouwing opklimmend tot ca. 1900.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis Yvonne

 • Omvat
  Huis Guido Gezelle

 • Omvat
  Samenstel van drie stadswoningen

 • Is deel van
  Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenbakkersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6990 (Geraadpleegd op )