Geografisch thema

Sint-Pietersgroenestraat

ID: 7074   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7074

Beschrijving

Van Sint-Pieterskaai naar Blankenbergse Steenweg met licht bochtig straattracé. Huidige straatnaam is gebaseerd op de reeds in 1369 vermelde "Groenen Wech". Huidige naamgeving dateert van 1899 toen Sint-Pieters bij Brugge werd gevoegd.

Vanaf circa 1900 vestiging van enkele bedrijven die in de loop van de 20ste eeuw verdwijnen. Een boomgaard en kasteel, vermoedelijk toebehorend aan de familie Willems verdwijnt. Die gronden worden vanaf 1924-1925 ingenomen door de West-Vlaamse Betonwerkerij met laad- en losbrug over de Sint-Pieterskaai. Voorts vestiging van de pottenbakkerij Willemyns.

In het eerste straatdeel klimt de oudste bebouwing op tot circa 1900 en bestaat uit voormalige brouwerijgebouwen en een eenheidsbebouwing geïnspireerd op het typische tuinwijkmodel. Voorts ook appartementsgebouwen. Het tweede straatgedeelte, voorbij het rondpunt, heeft een overwegende nijverheidsfunctie.

  • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, p. 197.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Pietersgroenestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7074 (Geraadpleegd op 30-10-2020)