Geografisch thema

Heerweg (Zuienkerke)

ID
7094
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7094

Beschrijving

(zie ook Meetkerke, Heerweg)

In de 10de-11de eeuw ontstond het zo genaamde Oudland, het oudste gebied in de Noordzeepolders dat met dijken tegen zeeoverstromingen werd beschermd, voor Zuienkerke is dat de Gentele of Blankenbergse Dijk. Vanuit deze polders werden schaapskuddes uitgestuurd om de schorren te beweiden. Daarbij werden spontaan hoger gelegen delen opgezocht, namelijk strandwallen, pleistocene zandopduikingen of gesedimenteerde kreekbeddingen. Op die oude trekroutes ontstonden de eerste polderwegen die opvallend zuid-noord georiënteerd zijn en op die manier de trekrichting van de kudden weerspiegelen, zij worden "heerwegen" genoemd. De Heerweg is (een gedeelte van) één van deze oude tracés die in Zuienkerke nog steeds te herkennen zijn. De Heerweg is een kronkelende landelijke weg die langs de grens met Meetkerke loopt, verder de Smalle Watergang volgend tot aan de Blauwe Torenstraat. Deze Smalle Watergang wordt ook de "Houckaert Watergang" genoemd (zie Atlas der Buurtwegen, circa 1845), waaraan de historische hoeve op deze weg haar naam ontleent (zie nummer 3). Buiten deze hoeve heel schaarse, en geen noemenswaardige bebouwing op het voormalige grondgebied van Zuienkerke.

  • BOTERBERGHE R., Zuienkerke. Geschiedenis van een polderdorp, Zuienkerke, 1992, p. 37.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SNAUWAERT L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke en deelgemeenten Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve Den Hoeckaert

  • Is deel van
    Zuienkerke

  • Is gerelateerd aan
    Heerweg (Meetkerke)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Heerweg (Zuienkerke) [online], https://id.erfgoed.net/themas/7094 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.