Geografisch thema

Heerweg (Meetkerke)

ID: 7128   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7128

Beschrijving

(zie ook Zuienkerke, Heerweg)

In de 10de-11de eeuw ontstond het z.g. Oudland, het oudste gebied in de Noordzeepolders dat met dijken tegen zeeoverstromingen werd beschermd, voor Meetkerke is dat de Gentele of Blankenbergse Dijk. Vanuit deze polders werden schaapskuddes uitgestuurd om de schorren te beweiden. Daarbij werden spontaan hoger gelegen delen opgezocht, nl. strandwallen, pleistocene zandopduikingen of gesedimenteerde kreekbeddingen. Op die oude trekroutes ontstonden de eerste polderwegen die opvallend zuid-noord georiënteerd zijn en op die manier de trekrichting van de kudden weerspiegelen, zij worden "heerwegen" genoemd. De Heerweg is (een gedeelte van) één van deze oude tracés die nog steeds te herkennen zijn. De Heerweg is een kronkelende landelijke weg die vanaf de Oostendse Steenweg vertrekt richting Zuienkerke, en daar stopt bij de Blauwe Torenstraat. Eerste vermelding van deze naam voor de weg in 1821. Op de Ferrariskaart worden slechts drie hoeves langs de weg aangeduid, waarvan enkel nr. 8 nog bestaat. Op deze 18de-eeuwse kaart wordt een zandweg aangeduid van de Heerweg naar het "Hof Ter Torre" (cf. Zuienkerke, Klinkestraat nr. 13). Die zandweg bestaat nog steeds, maar stopt bij de hoeve op nr. 10, die daar begin 19de eeuw werd gebouwd. Langs de zandweg, een betonnen wegkapelletje met Mariabeeld. Tegen de Oostendse Steenweg aan zijn enkele losstaande woningen gebouwd in de tweede helft van de 20ste eeuw.

POLLET J., Toponymie van Meetkerke met een geschiedkundige schets, Brugge, 1942, p. 60.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Hoeve 't Walhof

 • Omvat
  Hoeve De Verrijzenis

 • Is deel van
  Meetkerke

 • Is gerelateerd aan
  Heerweg (Zuienkerke)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heerweg (Meetkerke) [online] https://id.erfgoed.net/themas/7128 (Geraadpleegd op 19-01-2021)