Geografisch thema

Langedorpweg

ID
7099
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7099

Beschrijving

Licht kronkelende landweg haaks aansluitend op de Westernieuwweg-Zuid ten oosten met westwaarts verloop richting Stalhille (Jabbeke). Eerste vermelding circa 1300 als "langhedorpe". Aangeduid met grosso modo huidig verloop op kaart van P. Pourbus (1561-1571) met houten brugje over Westernieuwwegezwin. Voorheen splitsing aan westzijde met nu verdwenen grindwegje zuidwaarts richting Varsenare (Jabbeke). Sterk verspreide 18de- en 19de-eeuwse hoevebouw, getypeerd door losse bakstenen bestanddelen. Nummer 5, 19de-eeuwse hoeve confer aangeduid op kaart P. Vander Maelen (circa 1850), bestaande uit verbouwd deels witgekalkte boerenwoning onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat) met aan oostzijde van het erf twee schuurgebouwen met geïncorporeerde stallen (nok loodrecht op straat).

 • DU FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaams Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel 9, Gent, 1929, kolom 140.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve De Grote Moerbeyerboom

 • Omvat
  Hoeve De Moerbeiboom

 • Is deel van
  Houtave


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langedorpweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/7099 (Geraadpleegd op )