Geografisch thema

Langedorpweg

ID: 7099   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7099

Beschrijving

Licht kronkelende landweg haaks aansluitend op de Westernieuwweg-Zuid ten oosten met westwaarts verloop richting Stalhille (Jabbeke). Eerste vermelding ca. 1300 als "langhedorpe". Aangeduid met gr.m. huidig verloop op kaart van P. Pourbus (1561-1571) met houten brugje over Westernieuwwegezwin. Voorheen splitsing aan westzijde met thans verdwenen grindwegje zuidwaarts richting Varsenare (Jabbeke). Sterk verspreide 18de- en 19de-eeuwse hoevebouw, getypeerd door losstaande bakstenen bestanddelen. Nr. 5, 19de-eeuwse hoeve cf. aangeduid op kaart P. Vander Maelen (ca. 1850), bestaande uit verbouwd deels witgekalkt boerenhuis onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat) met aan oostzijde van het erf twee schuurgebouwen met geïncorporeerde stallen (nok loodrecht op straat).

DU FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaams Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel 9, Gent, 1929, kolom 140.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  19de-eeuwse hoeve

 • Omvat
  Hoeve De Grote Moerbeyerboom

 • Omvat
  Hoeve De Moerbeiboom

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Houtave

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Langedorpweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/7099 (Geraadpleegd op 23-10-2020)