Geografisch thema

Steenpoort

ID
7542
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7542

Beschrijving

Winkelstraat in het centrum van de stad, lopende van de Lange Steenstraat naar de Voorstraat. Maakt van oudsher deel uit van het historische stratenpatroon (cf. A. Sanderus, 1641), tot begin van de 19de eeuw maakte ze deel uit van de Lange Steenstraat. Naam verwijst naar de Steenpoort die het oosten van de straat markeerde. De poort werd voor 1677 afgebroken. De straat wordt doorsneden door de overwelfde beek (1843) de Zipte die uitmond in de Leie. De oudste zichtbare bebouwing gaat terug tot de eerste helft van de 18de eeuw. Straatbeeld voornamelijk bepaald door panden met 19de-eeuwse bepleisterde lijstgevels van twee à vier traveeën en twee à drie bouwlagen onder pannen -al dan niet- geknikte zadeldaken met dakkapellen. Waarschijnlijk hebben de meeste panden een oudere kern. Nr. 8 met vernieuwd parement van 1897, en later nogmaals aangepast cf. rechthoekige erker en vernieuwde pui. Nrs. 13, 15, 14 en 16, eenvoudige bepleisterde en beschilderde lijstgevels. Ook enkele panden van ca. 1900 en uit het eerste kwart van 20ste eeuw met typerende bakstenen gevel verfraaid onder meer door het gebruik van witte sierbaksteen, spaarvelden en tandfriezen. Nr. 4, kleiner winkel-woonhuis van 1907, naar ontwerp van J. De Booserie (Kortrijk).

STADSARCHIEF KORTRIJK 226, nr. 6809 (of 3683); 226, nr. 2893 (of 2324).
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 470-471.


Bron     : WVL5
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis van 1899

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eenvoudige burgerhuis van 1890

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee smalle winkel-woonhuizen

 • Omvat
  Twee stadswoningen

 • Omvat
  Twee winkel-woonhuizen van 1903

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkelpand

 • Is deel van
  Kortrijk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenpoort [online] https://id.erfgoed.net/themas/7542 (Geraadpleegd op 26-01-2021)