Geografisch thema

Rabbelaresteenweg

ID
7709
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7709

Beschrijving

Landelijke straat met verspreide hoevebouw, aansluitend op de Oude Kapellesteenweg en ter hoogte van Rabbelare overgaand in de Tweede Genielaan. Genaamd naar het "Rabbelaere Cabaret" zie Ferrariskaart (1770-1778), gesitueerd aan het snijpunt Rabbelaresteenweg en Oude Kapellesteenweg. Midden 19de eeuw, zie kaart Ph. Vandermaelen (circa 1850) wordt het oorspronkelijk kronkelende tracé rechtgetrokken en richting Lo-centrum verlengd onder de vorm van de Tweede Genielaan.

De Rabbelaresteenweg verbindt aan de rechterzijde van de Slopgatvaart ook Lolege en de Noordhoek (in 2005 nog Rabbelare genaamd). Als tracé reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Aansluitend, kleine kronkelende tak - als tracé reeds volledig aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) - die voor de aanleg van de Tweede Genielaan (circa 1850) de verbinding tussen de Rabbelare en de Willem van Loolaan verzekerde. Rabbelare verwijst naar het meer noordwaarts op de hoek Rabbelaresteenweg/ Rozendale gelegen "Rabbelaere cabaret", zie Ferrariskaart.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeidershuis

 • Omvat
  Hoeve De Nooteboom

 • Omvat
  Hoeve en kapelletje

 • Omvat
  Hoeve met lage losstaande bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen

 • Omvat
  Palingbrugge over de Slopgatvaart

 • Omvat
  Slopgatsluis en Slopgathevel

 • Is deel van
  Lo


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rabbelaresteenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/7709 (Geraadpleegd op 09-03-2021)