Geografisch thema

Koepoortstraat

ID
7778
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7778

Beschrijving

Straat in het verlengde van de Witherenstraat als verbinding tussen de Stationlei en de Schaarbeeklei, tevens de westelijke begrenzing van het Hanssenspark, zie Parkstraat. Voorheen was dit de Oude Weg naar Brussel; de huidige benaming is afkomstig van de voormalige Brusselsepoort, in de volksmond ook Koepoort genoemd, één van de vier middeleeuwse stadspoorten die zich bevond ter hoogte van de huidige ingang tot het Hanssenspark. Op een kaart van 1906 getekend door J. Waroquiers, is de oostzijde van de straat, in tegenstelling tot de westzijde, al verkaveld maar nog niet bebouwd. Thans is er een heterogene lintbebouwing waaronder het art-nouveaugetinte nummer 5 met sgraffitopaneeltjes en typische sierankers en nummer 7, voorzien van een trapgevel in de top gedateerd 1910. Het eclectische nummer 43 met souterrain en gedeeltelijk gedichte muuropeningen, was naar verluidt de woning van de hovenier van het aangrenzende Hanssenspark en dateert uit het eerste kwart van de twintigste eeuw.

  • CALDERON A., Historiek der straten van Vilvoorde, Leuven, 1993, p. 172-173.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Steyaert R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, Deelgemeenten Vilvoorde en Peutie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB1, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Stadswoningen

  • Is deel van
    Vilvoorde


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Koepoortstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7778 (Geraadpleegd op )