Geografisch thema

Van 't Sestichstraat

ID: 8145   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8145

Beschrijving

Doorsteek tussen de Parkstraat en de Hendrik Consciencestraat (voorheen Horenstraat), aangelegd op privé-initiatief van professor P. Willems in 1880 op gronden, die voorheen gedeeltelijk behoorden tot het pachthof van het voormalige College van Luik (Muntstraat 5-7). Ook de verkavelingen van de Windmolenstraat, de Windmolenveldstraat en de Populierstraat (heden Gildenstraat) kwamen tot stand als privé realisaties van de professor in 1886-1887. Het hoekige verloop van de straat liet een maximale verkaveling van de terreinen toe. De nieuwe woonstraat werd genoemd naar de vooraanstaande adelijke familie die hier voorheen gronden bezat, en zelf in 1518 het Huis van ’t Sestich (Naamsestraat 71) liet bouwen.

De eenvormige bebouwing werd als één geheel gepland en verwezenlijkt in drie fasen (tweemaal acht en éénmaal twintig woningen) in 1880-1881 naar plannen van architect J. Lambaun. Doorgaans gaat het om sobere arbeiderswoningen van twee bouwlagen en twee traveeën opgebouwd uit rode baksteen op een hardstenen plint onder een pannen zadeldak. De eenvoudige lijstgevels bevatten op de begane grond een rechthoekige inkomdeur met hardstenen bandomlijsting en een rechthoekige vensteropening met hardstenen boven- en onderdorpels, beiden onder een bakstenen ontlastingsboog, en op de verdieping twee getoogde vensteropeningen met hardstenen dorpels. Na de privatisering van de verkaveling werden verscheidene verbouwingen uitgevoerd. Min of meer gaaf bewaarde woningen die getuigen van het oorspronkelijk straatbeeld zijn nrs. 12-14 en 25-27. De nrs. 4, 11-15, 16-18, 19-21, 26, 29, en 32 ondergingen verbouwingen op de benedenverdieping; bij de woningen nrs. 2, 3-9, 6-10, 23, 22-24 en 30-32 werd de volledige gevel ingrijpend gewijzigd. Op nrs. 17, 20, 28, en 34 verrezen volledig nieuwe panden die de oorspronkelijke ritmering van bouwlagen en traveeën doorbreken. De hoekpanden met de Parkstraat (nr. 1) en de Hendrik Consciencestraat (nr. 36) werden recenter vervangen door grote bouwvolumes met studentenwoningen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 36258 (bouwverg. 26.08.1880), doss. 37543 (bouwverg. 21.04.1881), doss. 38367 (bouwverg. 17.10.1981).

  • Leuven, een stad die groeit. Een gemeenschap bouwt aan haar milieu (tentoonstellingscatalogus), Leuven, 1975, p. 114.
  • MEULEMANS A., Atlas van Oud-Leuven, Leuven, 1981, p. 287.
  • SPRENGERS E., Ons Leuven, Leuven, 1995, p. 75.
  • STEDENBOUWKUNDIGE DIENST STAD LEUVEN, Historisch Overzicht van de stadsontwikkeling, Leuven, 1979.
  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 232-233.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Van 't Sestichstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8145 (Geraadpleegd op 27-11-2020)