Geografisch thema

Penitentienenstraat

ID: 8175   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8175

Beschrijving

De Penitentienenstraat, eertijds "de Ham" genoemd, een aan het water gelegen weiland, verwijst naar het penitentienenklooster dat op het einde van de 14de eeuw gesticht werd op de site die grenst aan de Mechelsestraat en de Dijle. Het klooster, aanvankelijk bevolkt door Tiense penitentienen, werd na de opheffing van de orde in 1796 toegewezen aan leerlooier Willemans, die een leerlooierij bezat aan de overzijde van de straat, en aan brouwer Artois, die tegen de bestaande kloostergebouwen zijn brouwerij "De Hoorn" (zie Mechelsestraat) uitbreidde. Net zoals de Perenboomstraat, bestond de basisbebouwing in de Penitentienenstraat naast leerlooierijen en brouwerijen, voornamelijk uit rijwoningen van één bouwlaag. Heden wordt het straatbeeld voornamelijk bepaald door rijen van arbeiderswoningen en de recent voor nieuwe woongelegenheden vrijgemaakte VEL-site, genoemd naar de gebouwen van de firma Van Ermegem Leuven (VEL), gelegen tussen de bocht van de Dijle, de Penitentienenstraat en de Perenboomstraat.

  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 514-515.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Omvat
    Geheel van burgerhuizen

  • Is deel van
    Leuven

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Penitentienenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8175 (Geraadpleegd op 27-11-2020)