Geografisch thema

Abdijbekestraat (Sint-Andries)

ID
8304
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8304

Beschrijving

Van Magdalenastraat naar Barrièrestraat, gelegen op het grondgebied Sint-Michiels. Oorspronkelijke benaming Pesthuizenstraat verwijst naar de aanwezigheid van vier kleine pesthuizen die dienden als woning voor pestlijders. Deze vier huisjes waren het restant van een gebouwencomplex dat door de stad Brugge werd opgericht als hospitaal voor melaatsen en pestlijders. Op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571) staan de huisjes gegroepeerd rondom een vijver. Op 18de-eeuwse kaarten wordt die weergegeven met de naam "stadvijver". In 1957 worden de pesthuizen gesloopt en wordt de straat vanaf dan ingenomen door grote appartementsblokken.

Huidige naamgeving, sinds 1930 in gebruik, verwijst naar de oorspronkelijk hier gelegen Abdijbeek. Van 1919 tot 2000 aanwezigheid van voetbalterrein "De Klokke" zogenaamd naar nabijgelegen herberg aan de Torhoutse Steenweg (zie Torhoutse Steenweg nummer 210). Voormalige voetbalterreinen worden verkaveld in 2000. Er worden 79 woningen voorzien in zogenaamde cottagestijl. Naar aanleiding van het grootschalig nieuwbouwproject werd een laatmiddeleeuwse poel met houten beschoeiing aangesneden.

  • Dienst Urbanisatie en Ruimtelijke Ordening, Bouwvergunningen, nr. 3922/2000.
  • HILLEWAERT B., Activiteitenverslag 2001, Onuitgegeven nota, p. 7.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 11.
  • VAN EYGEN N., De Brugse hofbouw, 1961, p. 48.
  • VAN OUTRYVE D' YDEWALLE S., Beschrijving der gemeente St. Andries, 1930, p. 11, 92-93.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van VANWALLEGHEM A. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Abdijbekestraat (Sint-Andries) [online], https://id.erfgoed.net/themas/8304 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.