Geografisch thema

Lange Vesting

ID
8335
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8335

Beschrijving

Lange straat met gebogen verloop van Gistelse Steenweg naar Bevrijdingslaan. Oospronkelijke naam Vestingstraat in gebruik voor de huidige Korte en de Lange Vesting verwijst naar de nabijgelegen vesting. Huidige straatnaam in gebruik sinds de aanleg van de spoorwegberm in 1938.

Gelegen in het kwartier gekend onder de naam "Duivelshoek", lang een onbebouwd gebied. Tot aan de Franse revolutie behoorde het toe aan het Sint-Janshospitaal te Brugge. Het Sint-Janshospitaal had hier de hoeve "Westscure" of "Sint-Jansscure" met bijhorende gronden. Volgens de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571) stonden hier drie windmolens. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) was dit gebied grosso modo onbebouwd. Rond het midden van de 19de eeuw kwamen zich hier werklieden vestigen. Dit weerspiegelt zich in de bouw van kleine arbeiderswoningen. Eveneens in de 19de eeuw werden hier een aantal bloemisterijen opgericht, zoals in 1890 door Frans Retsin die tot 1920 hier aanwezig was. De huidige plantsoendienst van de stad Brugge is hier nu gevestigd zie Buiten Smedenpoort nummer 2.

Thans wordt het straatbeeld bepaald door een vrij homogeen straatbeeld overwegend bestaande uit arbeiderswoningen van twee à drie traveeën en van één à twee bouwlagen opgevat als eenheidsbebouwing met verankerde bakstenen lijstgevels, soms bepleisterd, beschilderd of gecementeerd met imitatievoegen. Soms onder de goot voorzien van een bakstenen muizentandfries (zie nummers 120-138). Arbeiderswoningen staan in fel contrast met het voormalig landhuis van de familie Vanden Reeck (zie Lange Vesting nummer 112). Naast deze bebouwing ook nog enkele schaarse voorbeelden van interbellumwoningen en huizen in vereenvoudigde historiserende stijl, zie geblokte ontlastingsbogen en belijnende banden ter hoogte van onder-, tussen- en bovendorpels.

 • PENNINCK J., Geschiedenis en toponymie van de "Duivelshoek", in Brugs Ommeland, nr. 4, 1961, p. 31-34.
 • RAU J., Sint-Andries. Geschiedenis van de Brugse rand, 1991, p. 55.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 127.
 • VAN EYGEN N., De Brugse hofbouw, 1961, p. 31, 34, 35, 42, 43, 48.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van VANWALLEGHEM A. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Burgerhuis van 1933

 • Omvat
  Burgerhuis van 1937

 • Omvat
  Burgerhuis van 1937

 • Omvat
  Landhuis Vanden Reeck

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen

 • Omvat
  Rij magazijnen uit 1922

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Winkel

 • Is deel van
  Sint-Andries


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lange Vesting [online], https://id.erfgoed.net/themas/8335 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.