Geografisch thema

Meersenstraat

ID
8794
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8794

Beschrijving

De rechte straat tussen de Astridlaan en de Mispelaar leidt naar de zogenaamde "Kleine Gemene Weide" en het lager gelegen meersengebied. De straat is een onderdeel van de zeer oude, 12 kilometer lange Gemeneweideweg die vanaf Koolkerke-dorp, doorheen Sint-Kruis naar de Gemene Weiden (zie Michel Van Hammestraat) loopt. Op Assebroek volgen de Gemeneweideweg-Zuid en de Meersenstraat het oude tracé.

Woonstraat met heterogene bebouwing afgewisseld met weilanden. Enkele hoeves vormen de oudste bebouwing, zeker teruggaand tot de 18de eeuw. Op het terrein van het huis nummer 69 staat een restant van een voormalige boerderij aangeduid op de kaart van Ferraris (1770-1778). Voorts vooral woningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 141.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning uit de jaren 1920

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Samenstel van arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Assebroek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Meersenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8794 (Geraadpleegd op 08-03-2021)