Geografisch thema

Odegemstraat

ID: 8801   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8801

Beschrijving

Rechte straat, ligt in het verlengde van de Sint-Trudostraat en loopt naar de Weidestraat. De nieuw aangelegde straat krijgt in 1950 de huidige naam. Odegem is de oudste parochie van Assebroek. De vroegste vermelding Otingehem dateert van 1038. In 1080 is er sprake van een Lambert van Odengem. De dorpsnaam blijft in gebruik tot 1735. Ontstaan rond het voormalige Sint-Trudoklooster (zie Sint-Trudostraat). Parochie en klooster worden voor het eerste vermeld in 1133. De huidige wijk, Steenbrugge, overlapt grotendeels het oude Odegem.

Woonstraat, de oudste bebouwing gesitueerd in het eerste straatdeel, bestaat overwegend uit eenvoudige rijhuizen uit het Interbellum. Nummers 24-30 is een samenstel van vier in spiegelbeeld gebouwde huizen van circa 1937. Het tweede deel, vanaf 's-Heer Boudwijnsburg, wordt gekarakteriseerd door residentiële bewoning uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 152.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Odegemstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8801 (Geraadpleegd op 19-01-2021)