Geografisch thema

Oude Kortrijkstraat

ID: 8803   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8803

Beschrijving

Vanaf de Baron Ruzettelaan omschrijft de straat een driehoekig, begraasd plein en loopt dan in zuidelijke richting tot aan het Sint-Trudoledeken, van daar af verder gezet als de Esperantostraat. De brug over het Sint-Trudoledeken wordt reeds in 1275 vermeld als "de cleene Steenbrugghe". De straat is een restvak van de oude Kortrijkse Heerweg, die reeds in 1283 wordt vermeld. Deze smalle, kronkelende weg was eertijds de verbinding, vanaf de Katelijnepoort, tussen Brugge en Kortrijk. In 1735 legt de stad Brugge, tussen de Katelijnepoort en de toenmalige stadsgrens (binnen de Paallanden) een nieuwe, rechte verbinding (zie Baron Ruzettelaan) aan. De huidige naam herinnert aan de oude bocht van de vroegere Kortrijkse Heerweg.

Een groot aantal archeologische vondsten, gedaan in 1890 in deze omgeving, tijdens het bouwen van een schietstand, zou wijzen op menselijke aanwezigheid gedurende verschillende periodes. Deze oude vondstmelding gebeurde door baron Gillès de Pélichy en kan niet meer op juistheid worden gecontroleerd. Het betreft onduidelijk gelokaliseerde, prehistorische (tussen 8.000 en 1.500 voor Christus) artefacten, en keramiekfragmenten (tussen circa 1000 voor Christus en het begin van de jaartelling). Ook de hypothese dat er zich in deze omgeving een Merovingisch grafveld heeft bevonden is zeer twijfelachtig.

De oudste bebouwing, bestaande uit enkele eenvoudige woonhuizen, gaat terug tot het eind van de 19de eeuw. Sedert 1890 aanwezigheid van het leger met het bouwen van een schietstand. Voorts vooral rijwoningen uit het Interbellum en uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

 • DESMET J. en STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, p. 60.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 158.
 • SOERS K., Archeologische inventaris Vlaanderen, Band IX, Assebroek, 1987, p. 232-253, p. 276-278.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Halfvrijstaand burgerhuis

 • Omvat
  Schietstand van het Ministerie van Landsverdediging

 • Is deel van
  Assebroek

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Kortrijkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8803 (Geraadpleegd op 15-01-2021)