Geografisch thema

Vooruitgangstraat

ID: 8822   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8822

Beschrijving

De straat loopt in een wijde boog van en naar de Astridlaan. De straatnaam verwijst naar de toenemende welvaart en verbetering van de sociale toestand van de bevolking.

Langs de Vooruitgangstraat lag de site Geervelde, reeds in 1282 in documenten vermeld. Het domein heeft een vijfhoekige vorm en ligt tussen de bebouwing aan de Vooruitgangstraat, August Derrestraat, Zomerstraat, Lindelaan en paalt in het oosten aan het natuurgebied van de Gemeneweidebeek. Afgezien van de zuidwestkant is het ganse gebied omwald en zijn de huizen toegankelijk via een brugje. De walgracht wordt gevoed door de Gemeneweidebeek.

De site, met vierkante walgracht en bewoning, staat aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). De toegang bevindt zich vermoedelijk in de zuidwesthoek met uitweg naar de Astridlaan, de oude weg naar Gent.

Figuratieve kaarten uit 1725 en 1781 tonen, binnen de vijfhoekige omwalling, een centraal gebouw (het opperhof), eveneens met omwalling. Buiten die kleine omwalling liggen in de westhoek twee gebouwen (neerhof) en een monumentaal poortgebouw, wat wijst op de status van de bewoners. Ten oosten daarvan ligt het nu verdwenen goed van de heren van Uitkerke of "Klein Appelmoes", reeds vermeld in 1669.

De Ferrariskaart (1770-1778) toont dezelfde situatie. In de 18de eeuw wordt het goed beschreven met de naam "Groot Appelmoes".
Op 19de-eeuwse kaarten staan drie gebouwen, gegroepeerd binnen de vijfhoekige omwalling. In de loop van de 20ste eeuw verdwijnt de oude bebouwing. Het terrein wordt verkaveld en bebouwd met woonhuizen.

Heterogeen straatbeeld bestaande uit bebouwing sedert de jaren 1920 tot stand gekomen. Naast rijwoningen, met weinig duidelijke stijlkenmerken, ook enkele alleenstaande woningen met cottageallures. Sommige zijn grondig verbouwd, waarbij het parement werd bepleisterd en het typerend schrijnwerk vernieuwd, zie nummer 36.
Aan de noordoostkant ligt het natuurgebeid van de Gemeneweidebeek (zie Gemeneweideweg-Zuid).

 • Rijksarchief, Verzameling Kaarten en Plattegronden Watering van Blankenberge, nummer 602. Kaarten en Plannen Collectie Karel Mestdagh, nummer 24.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 65 en 227.
 • SOERS K., Assebroek, in Archeologische inventaris Vlaanderen, band IX, Gent, 1987, p. 180-186.
 • DE SMET J., STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, p. 62-63.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1920

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1930

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa Zonneweelde

 • Is deel van
  Assebroek

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooruitgangstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8822 (Geraadpleegd op 19-01-2021)