Geografisch thema

Vrijheidsstraat

ID
8824
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8824

Beschrijving

Loopt met licht gebogen straattracé van de Weidestraat naar de Baron Ruzettelaan. De aanleg dateert van vóór de Eerste Wereldoorlog. De naam van de straat haalt het belang van de vrijheid voor land en volk aan. Vroeger aanwezigheid van het leenhof zogenaamd "Ter Lake", te situeren tussen de Edward de Denestraat en de Baron Ruzettelaan. J. De Smet en H. Stalpaert vermelden het leenhof, ook nog Boechout of Buggenhout genoemd, als vierde leenhof op Assebroek. De heren van Gruuthuse bezitten in de omgeving van de Katelijnepoort stukken grond waarop ook de Sint-Katarinakerk en het klooster van de arme klaren (zie Brugge, 18nb) worden opgericht. Het landgoed "Ter Lake", gelegen naast de Sint-Katarinakerk, zou op die gronden zijn ontstaan. Volgens A. Schouteet bestaat het leenhof reeds in de 13de en verdwijnt het op het einde van de 18de eeuw. De site met walgracht en de 17de-eeuwse vermelding van een kasteel wijzen op de hoge status van de bewoning. Op de Poppkaart (circa 1842) en de Vandermaelenkaart (circa 1850) is enkel nog het tracé van een ronde walgracht herkenbaar. Deze tracering is heden voor de helft opgenomen in de cirkelvormige weg achter een aantal buurtgarages ten zuidoosten van de Vrijheidsstraat en ten westen van de straat Ter Lake.

De aaneengesloten bebouwing is vanaf de jaren 1920 fasegewijs tot stand gekomen. Afwisselend diep- en breedhuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen. Vrij eenvoudige baksteenarchitectuur met weinig uitgesproken stijlkenmerken die verwijzen naar de historiserende architectuur en de architectuur uit het interbellum (zie nummers 28-30, nummer 35, nummers 70-76, 78). Veelal opgevat als eenheidsbebouwing. De sobere bakstenen lijstgevels worden horizontaal belijnd door banden van cement zie nummer 117, nummers 110-120 of gekleurde of gesinterde baksteen zie nummers 1-11, nummers 13-15, nummers 21-27, nummers 71-77, nummers 83-87, nummers 119-121. Nummers 38-52 en nummer 61 met neobarokgetinte, geblokte ontlastingsbogen. Nummers 57-59 met neorococogetinte gevels.

 • DE SMET J., STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, p. 49 en 62.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 211 en 229.
 • SOERS K., Assebroek, in Archeologische inventaris Vlaanderen, band IX, Gent, 1987, p. 157-160.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1925

 • Omvat
  Burgerhuis in modernistische stijl

 • Omvat
  Huis Stil Genot van 1927

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning in modernistische stijl

 • Omvat
  Villa St. Antoine

 • Is deel van
  Assebroek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vrijheidsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8824 (Geraadpleegd op 15-06-2021)