Geografisch thema

Oude Hoogweg

ID
8884
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8884

Beschrijving

Loopt met een lichte bocht van en naar de Moerkerkse Steenweg. De weg staat niet aangeduid op de Ferarriskaart (1770-1778), maar wel op de Atlas der Buurtwegen (circa 1845). Op de Poppkaart (1842) en de kaart van Ph. Vandermaelen (circa 1850) is de weg getekend als een landwegel. Werd omwille van zijn ligging Hoge Wegel genoemd. Om verwarring met de Hoge Weg te Sint-Andries te vermijden krijgt de straat, in 1970, met de fusie van Groot-Brugge, de huidige naam.

Het landelijk karakter van de weg blijft lang behouden. De herberg zogenaamd "De Smul" met opkamer (links van nummer 45) en reeds vermeld in de 15de eeuw, lag net buiten de Paallanden en was onder meer door zijn bolbanen een belangrijke trekpleister. Circa 1500 wordt de herberg uitgebreid met een brouwerij en vermeld als "Ende es d'hofstede met een brauwerye ende landen daermede gaende t' Smuelleke…". In de 18de eeuw is de brouwerij verdwenen, de herberg wordt beschreven met een dreef aan de oostzijde (nu de Smulstraat): "de Smul…met de gehele dreve an de oostzyde". Het gebouw wordt in de jaren 1950 gereduceerd, zie huidig, waarbij de drie linkertraveeën zijn vervangen door een woonhuis en het venster van de opkamer is dichtgemetseld. De bewaarde duimen van de luiken steken nog in de gevel.

Pas in het interbellum en vooral tussen de jaren 1934-1946 worden de gronden verkaveld om er rijwoningen te bouwen. Vaak betreft het gekoppelde huizen met aan de zijkanten een toegang naar de tuin.

Heden woonstraat met overwegend gesloten bebouwing bestaande uit eenvoudige huizen van twee traveeën en twee bouwlagen, meestal onder zadeldaken. Achter de huizen aan de noordkant liggen nog enkele weiden palend aan de Bisschopsdreef (aangelegd in 1762). In de weiden achter de hoeve, nummer 90, bovenloop van de gedeeltelijk gedempte Dorpsbeek. Het verloop van de beek volgt de Bisschopsdreef (hier gedempt), noordwaarts langs de Gemeneweideweg-Noord en vloeit in de Edebeek in de buurt van de Polderstraat.

 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plattegronden van de Watering van Blankenberge, nummer 1415 VII.
 • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, p. 99-101.
 • DUYCK R., Sint-Kruis, geschiedenis van de Brugse rand, 1987, p. 100.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 157 en p. 201.
 • ZWARTJES L., Sint-Kruis: van landelijke tot verstedelijkte gemeente. Eindwerk KUL, 1986, p. 103-105.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis van 1936

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Huis Kleikot

 • Omvat
  Vrijstaand burgerhuis

 • Is deel van
  Sint-Kruis


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oude Hoogweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/8884 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.