erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 77449   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77449

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achterin gelegen plattelandswoning van 1938 en ouder boerderijtje eventueel teruggaand tot de 17de eeuw, bereikbaar via een lange oprit. De omliggende weiden en graslanden, onder meer grenzend aan de Bisschopsdreef, geven de site nog enigszins een landelijk uitzicht.

Hoeve met losstaande bestanddelen rond een gekasseid erf. Staat op een kaart van 1761, met het tracé voor de aan te leggen Bisschopsdreef, afgebeeld met het boerenhuis ten noorden van het erf, met haaks stalgebouw aan de zuidkant. In 1938 wordt ten zuiden van de oude boerenwoning een nieuw huis gebouwd, ontworpen door architect Raf Gellynck (Sint-Kruis). Het oude boerenhuis is nu in gebruik als tuinhuis.

Lage boerenarbeiderswoning met 19de-eeuws uitzicht, maar met oudere kern. Verankerde baksteenbouw op zwart gepekte plint en onder pannen zadeldak. Voorgevel met gedeeltelijk 19de-eeuws parement, rechthoekige muuropeningen, beluikte vensters met grote roeden. Zij- en achtergevels met verschillende sporen van oudere muuropeningen. In de oostgevel steekt een gedicht venster met nog bewaarde zandstenen omlijsting met neuten.

Vóór de boerderij staat de bakstenen plattelandswoning van 1938 met dubbelhuisopstand onder karakteristiek pannen schilddak. Strak geritmeerde en symmetrisch opgebouwde voorgevel. Middenrisaliet met deur onder brede luifel, daarboven verlicht een achthoekige oculus het trappenhuis.

  • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plattegronden van de Watering van Blankenberge, nummer 1415 VII.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1045/0979, 1938.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77449 (Geraadpleegd op 29-11-2020)