Geografisch thema

Vossensteert (Sint-Kruis)

ID
8902
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8902

Beschrijving

Loopt van de Maalse Steenweg tot aan de Boomkwekersstraat en vandaar verder op grondgebied Assebroek. Tijdelijk wordt het straatdeel op Sint-Kruis Assebroekstraat genoemd, maar vanaf 1948 Vossesteert, dit is de oude wijknaam voor het noordelijk deel van de straat. Deze plaatsnaam wordt al vermeld in de 15de eeuw. Met de fusie van Groot-Brugge in 1970 krijgen beide straatdelen dezelfde huidige benaming. De weg maakt deel uit van de weg van "Zevencote naer de Vossesteert" (zie Assebroek, Bossuytlaan en Sint-Kristoffelstraat). Op de kruising met de Antwerpse Heerweg (Maalse Steenweg) stond de oude herberg zogenaamd "De Vossesteert" vermeld in 1488 als "een huus dat hiet den Vossesteert". De herberg verdwijnt met de verbreding van de Maalse Steenweg in de jaren 1960. De weg wordt vanaf de jaren 1920 aan de westzijde bebouwd met arbeiders- of koppelwoningen. Meestal zijn het eenvoudige lijstgevels, afgewisseld met diephuizen met topgevels van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken. Enkele dieperliggende huizen hebben een voortuintje. Aan de oostzijde meestal vrijstaande huizen met tuinen. Het huis nummer 180, daterend van circa 1934, krijgt in 1998 een nieuwe betonnen voorbouw, ontworpen door architect Piet Deruytter (Mortsel).

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 866/1998.
  • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, p. 105-107.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 228.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vossensteert (Sint-Kruis) [online] https://id.erfgoed.net/themas/8902 (Geraadpleegd op 05-05-2021)