Geografisch thema

Aandenkooi

ID
8953
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8953

Beschrijving

Korte, doodlopende zijstraat van de Generaal Naessens de Loncinstraat. De naam verwijst mogelijk naar een eendenkooi: een site met vijver die op een speciale manier wordt ingericht om wilde eenden te vangen. De eerste vermelding dateert uit de 13de eeuw in de oorkonden van de Magdalenaleprozerij. In oorsprong behoort het zuidelijke deel van Sint-Michiels tot één van de kleine heidevelden waarin talrijke moerassige vennen en vijvers voorkomen; pas in de loop van de 18de eeuw wordt begonnen met de drooglegging en bebossing ervan. Eén van de langst overblijvende vijvers was de Aendekooi of Aendepoel. Tot 1970 behoort de straat bij de gemeente Loppem. Eigenlijk is de straat de dreef, afgezoomd door een dubbele rij beuken, naar hoeve "Aandekooi" (nummer 1). Opgenomen als deel van de ankerplaats "Kasteeldomeinen van Beisbroek, Tudor, Tillegem en de Abdij van Zevenkerke" in de landschapsatlas.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
  • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, p. 77.
  • VERVENNE A. 1976: Oude hoeven, herbergen en molens en hun bewoners te Loppem, Loppem, p. 81.

Bron     : Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2005


Relaties

  • Omvat
    Hoeve Aandekooi

  • Is deel van
    Sint-Michiels


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aandenkooi [online] https://id.erfgoed.net/themas/8953 (Geraadpleegd op 17-05-2021)