Geografisch thema

Tuinwijk

ID
9038
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9038

Beschrijving

Straat met een gebogen tracé van de Woumenweg tot de Rijkswachtstraat, net ten zuiden van de Esenweg. De bebouwing maakt deel uit van de zogenaamde "Tuinwijk de Plume" (zie ook onder Esenstraat en Rijkswachtstraat), een wijk voor 'werkmanswoningen' met een honderdtal huizen die tussen 1920 en 1926 gebouwd werd naar ontwerp van architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel), uitgevoerd door de onderneming R. Vernieuwe en A. Cluckers (Brussel). De tuinwijkgedachte is herkenbaar in het bochtige stratentracé met vrijstaande samenstellen, de grote aandacht voor groen en collectieve voorzieningen, en een gestileerde streekgebonden architectuur. De inplanting werd ten zuiden van de Esenweg gepland omwille van de goedkope bouwterreinen.

Op vandaag vertoont de tuinwijk een sterk verbouwd beeld (gewijzigde muuropeningen, nieuwe parementen), toch zijn een aantal basistypes van woningen (een zestal) nog goed herkenbaar. De types herhalen zich volgens een welbepaalde ritmering waarbij één type meerdere malen na elkaar kan voorkomen. Samenstellen van twee tot vier woningen, gelegen in voortuintjes. Baksteenbouw van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldaken.

De meeste types worden gekenmerkt als lijstgevels onderbroken door brede puntgevels waardoor een U-vormig of T-vormig grondplan ontstaat. Andere samenstellen hebben een rechthoekig grondplan en worden getypeerd door dakvensters als tuitgevels. Gestileerde en sobere streekgebonden baksteenarchitectuur met vlechtingen, rechthoekige muuropeningen onder brede strekken of ontlastingsbogen. Gebruik van fijnere rode baksteentjes onder meer voor kraagstenen en schouderstukken. De panden waren oorspronkelijk niet geschilderd, sommige zijgevels zijn gecementeerd. De oorspronkelijke kozijnconstructies zijn slechts sporadisch bewaard. Nummers 30-32-34-36, 38-40-42-44 (deels bewaarde kozijnconstructies), 46-48 (met achterliggende stalling), 50-52 (twee dakkapellen als tuitgevel), 54-56 (met achterliggende stalling), 58-60 (met opengewerkte hoekportalen en luifel), 62-64 (met rechts bewaarde opkamer), 70-72, 74-76 (met achterliggende stalling), 50-52, 54-56 (met achterliggende stalling), 58-60 (met opengewerkte hoekportalen en luifel), 78-80 (twee dakkapellen als tuitgevel), 82-84, 86-88 (met deels bewaarde kozijnconstructies), 90-92 (twee dakkapellen als tuitgevel), 94-96, 98-100-102, 104-106-108 (U-vormig grondplan). Enkele bewaarde waterpompen op ronde of vierkante waterputten (bij nummer 74, 84, 94 en 106).

 • GYSELEN S., Stad Diksmuide. Wedstrijd van de nationale commissie tot verfraaiing van het landelijk leven, Diksmuide, 1952, p. 7, 24 (iconografie jaren 1950).
 • NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986 (dossier nrs. 5904, 5912, 5913 i.v.m. de tuinwijk).

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Mariakapel van 1954

 • Omvat
  Samenstel van tuinwijkwoningen

 • Omvat
  Samenstel van tuinwijkwoningen

 • Omvat
  Samenstel van tuinwijkwoningen

 • Omvat
  Samenstel van tuinwijkwoningen

 • Omvat
  Samenstel van tuinwijkwoningen

 • Is deel van
  Diksmuide


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tuinwijk [online] https://id.erfgoed.net/themas/9038 (Geraadpleegd op 14-06-2021)