Geografisch thema

Oude Dorpsstraat

ID: 9079   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9079

Beschrijving

Rechte doodlopende weg van de Kaaskerkestraat naar de voormalige dorpskern van Kaaskerke, vandaar de benaming Oude Dorpsstraat. De vooroorlogse kerk met het kleine dorpscentrum was ongeveer gesitueerd ter hoogte van het huidige kerkhof (cf. Oude Dorpsstraat z.nr.). Huidig tracé alsdusdanig voor het eerst aangeduid op de kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850). In de tweede helft van de 19de eeuw resulteerde de aanleg van de spoorlijnen nr. 73 Lichtervelde-Veurne en nr. 74 Diksmuide-Nieuwpoort in twee onbewaakte overwegen ter hoogte van de Oude Dorpsstraat, die thans nog altijd in het omliggende landschap te herkennen zijn. Deze gevaarlijke situatie was dan ook de doorslaggevende reden waarom men na de Eerste Wereldoorlog besliste het dorpscentrum van Kaaskerke dichter bij de Kaaskerkestraat te herbouwen en zo de spoorlijnen te vermijden.
Verspreide bebouwing van vaak sterk verbouwde arbeiderswoningen uit de jaren 1920. Nrs. 2 en 3: ten oosten van de kerk, samenstel van oorspronkelijk lage arbeidershuizen. Nr. 2 met vernieuwd parament. In de onmiddellijke omgeving van het kerkhof tevens een aantal sterk verbouwde arbeidershuizen uit de jaren 1920.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Oud kerkhof Kaaskerke

  • Omvat
    Samenstel van twee burgerhuizen

  • Is deel van
    Kaaskerke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Dorpsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9079 (Geraadpleegd op 16-01-2021)