Geografisch thema

Corneliestraat

ID
9215
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9215

Beschrijving

Korte rechte straat in het historisch stadscentrum, gelegen ten oosten van en evenwijdig met de Kerkstraat. Verbindt de Ketelstraat en de Jacob van Maerlantstraat ten noorden met de Haringmarkt en Pottenbakkersstraat ten zuiden. Voorheen naar verluidt gekend als de "Groote Peerdestrate", die leidde van de Hoogstraat (huidige Jacob van Maerlantstraat) naar de thans verdwenen Sint-Katherinastraat. Huidige straatnaam ontleend aan het "Corneliehof", voor het eerst vermeld in 1565, een belangrijke woning waaraan een haringplaats verbonden was, gelegen op de voormalige nabijgelegen Dinsdagmarkt. Het tracé van de Corneliestraat zou teruggaan op een deel van de Evendijk B, aangelegd vanaf de tweede helft van de 11de eeuw met een zwenking naar het zuidoosten om het drassige terrein aldaar te vermijden. Zodra de oude Sluissedijk aangelegd is in het tweede kwart van de 13de eeuw, breidt de bestaande woonkern aan de dam zich zuidoostwaarts uit en gaan vissers zich in de buurt van de Corneliestraat en de Hoogstraat vestigen omwille van de nabijheid van de havenaanlegplaats.
Oorspronkelijke bebouwing van voornamelijk diephuizen weergegeven op kaart van Marcus Gerards (1562). In de 17de eeuw worden in de Corneliestraat stenen barakken gebouwd voor de in de vestingstad ingekwartierde soldaten.

Huidig straatbeeld bepaald door eenheidsbebouwing van begin 20ste-eeuwse, kleinschalige dorpswoningen. Typerende rijbebouwing, veelal in spiegelbeeldschema, van twee tot drie traveeën en een (onder meer nummers 1-5, nummers 2-4, nummer 23) tot anderhalve (onder meer nummers 6-20, nummer 17, nummer 22, nummer 23) bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen; nummer 23 met Vlaamse pannen). Thans veelal gecementeerde en/of geschilderde bakstenen lijstgevels op hoge geschilderde of gecementeerde plint. Verder rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met gecementeerde en van schijnvoegen voorziene lijstgevels op hoge gecementeerde plint; centrale muuropening op bovenverdieping bij nummers 7, 9, 11, 13; nummer 15 met vlakke sierlijsten omheen getoogde muuropeningen.

Recentere bebouwing naar het zuiden van de straat toe. Nummer 26, vrijstaande villa uit de tweede helft van de 20ste eeuw, opgetrokken in landelijke stijl getypeerd door hoge bakstenen tuitgevel en schouderstukken als schermgevel.
Vernieuwde kasseibestrating. De Corneliestraat en de bebouwing erlangs is volledig in het beschermde stadsgezicht opgenomen (M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987).

 • COORNAERT M., Waar en wanneer is Damme ontstaan ?, in Rond de Poldertorens, jg. 28, nr. 2, 1986, p. 51-84.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel III, Brugge, 1928, kolom 332-333.
 • HOSTE H., Damme, Antwerpen, 1956, p. 116.
 • VISSERS P. (red.), Langs Vlaamse wegen. Damme, Stichting Monumenten- en Landschapszorg v.z.w.-Stadsbestuur Damme-VTB-VAB, Brussel, 2000, p. 15.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Stadskern Damme

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van kleine dorpswoningen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van kleine dorpswoningen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Corneliestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/9215 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.