Geografisch thema

Ketelstraat

ID
9225
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9225

Beschrijving

Korte smalle straat in het historisch stadscentrum, gelegen ten oosten van en evenwijdig met de Kerkstraat; verbindt de Slekstraat ten noorden met de Jacob van Maerlantstraat ten zuiden. Doorloopt de site van de oude middeleeuwse haven. In de 17de eeuw loopt de straat langsheen de noordoever van de Lieve, gegraven vanaf 1251 en afgetakt naar Damme in 1262, die tijdens de Spaanse overheersing om redenen van bevoorrading binnen de stadsmuren gebracht wordt en via een doorgang in de courtine (zie Haringmarkt) in de Zoute Vaart loopt. Het *sas van de Lieve, opgericht kort na 1616, met huidige ligging in een grasveld op de zuidoostelijke hoek met de Juliaan Opdedrinckstraat, regelt het peil tussen de beide waterlopen. Ter hoogte van de voormalige Hoogstraat, huidige Jacob Van Maerlantstraat, lag er een brug over de Lieve, weergegeven op onder meer de kaart van A. Sanderus (1641-1644).

Eerste vermelding circa 1846, vermoedelijk naar het huis "De Ketel" dat tegenover de straat gelegen was. Blijft grotendeels onbebouwd tot in de tweede helft van de 19de eeuw. Zuidelijk straatdeel met smaller tracé door inspringende rooilijn vanaf de kruising met de Speystraat. Woonfunctie. Resterende basisbebouwing bestaande uit kleinschalige 19de- en begin 20ste-eeuwse rijbebouwing van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat), aansluitend bij de basisbebouwing in de Corneliestraat. Verder, voornamelijk zuidwaarts, rijwoningen uit het laatste kwart van de 20ste eeuw zonder noemenswaardige kenmerken. Recent appartementsgebouw van twee bouwlagen onder zadeldak op de noordoostelijke hoek met de Juliaan Opdedrinckstraat. Aan noordwestelijke zijde is de achterbouw van de school in de Speystraat gelegen (zie Speystraat).

De Ketelstraat en de bebouwing erlangs is volledig in het beschermde stadsgezicht opgenomen (M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987).

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VII, Brugge, 1927, kolom 684.
 • DEVLIEGHER L., Damme, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 162.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Stadskern Damme

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Ensemble van arbeiderswoningen

 • Omvat
  Sas (of sluis) van de Lieve


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ketelstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/9225 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Damme

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.