Geografisch thema

Vivensteenweg (Damme)

ID
9239
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9239

Beschrijving

Brede verbindingsweg tussen de centra van Damme en Vivenkapelle, lopend door het open en vlak polderlandschap. Maakt deel uit van een lange noord-zuid-as door de fusiegemeente Damme, met de Kerkstraat en de Dammesteenweg noord- en de Sijseelsesteenweg zuidwaarts. Het tracé gaat terug op een oude voetweg die op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571) weergegeven wordt tussen de "Stenen Heule" (kruising Pijpeweg met Male Leie) en de dorpskern van Vivenkapelle. Naar verluidt is aan de oostzijde van de weg voorheen het "paardenkerkhof" gelegen. Aan noordzijde voor een deel parallel lopend met de "Male Leie", ook genoemd "Ons heeren leye van Vlaenderen" of "Maelscher Leye". Deze waterloop is aangelegd nadat Magaretha van Constantinopel in 1269 aan de stad Damme toestemming verleent om water uit de grafelijke vijver te Male (Sint-Kruis) te betrekken en een nieuwe kraan nabij de Sint-Joriskapel op te richten, dit omdat het drinkwater binnen de stad teveel zout bevat (zie Haringmarkt en Kerkstraat; zie Vivenkapelle, Pijpeweg).
Huidige benaming voor het eerst vermeld in 1912; tot in de tweede helft van de 20ste eeuw samen met zuidelijk deel van de Kerkstraat ook gekend als "Vijvekapellesteenweg".
Schaarse 20ste-eeuwse bebouwing, onder meer enkele hoeves. Nummer 6, bistro "'t Assisenhof", langgestrekt verankerd interbellumwoonhuis onder zadeldak (mechanische pannen), met onder meer losstaand witgekalkt bijgebouwtje.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207 : Mutatieschetsen, Damme, 1927/27.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVI, Brugge, 1935, kolom 533.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Is deel van
  Damme

 • Is gerelateerd aan
  Vivensteenweg (Vivenkapelle)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vivensteenweg (Damme) [online] https://id.erfgoed.net/themas/9239 (Geraadpleegd op )