Geografisch thema

Vredestraat (Damme)

ID: 9265   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9265

Beschrijving

Rechte brede straat van Damme naar het centrum van Lapscheure, over de Natiënlaan heen, en ter hoogte van de Lapscheurestraat overgaand in de Hoogstraat. Maakt deel uit van het oude stratenpatroon, o.m. aangeduid op de kaart van P. Pourbus van 1561-1571. Wordt samen met de huidige Hoogstraat in 1640 vermeld als de "Brede Wech", waarlangs de nieuwe parochiekerk wordt gebouwd en de nieuwe dorpskern zich ontwikkelt (cf. Hoogstraat). Later, tot voor de fusie met Damme, "Dammesteenweg" genoemd: het tracé van de huidige Vrede- en Hoogstraat wordt in 1863 verbreed, rechtgetrokken en verhard als steenweg van Damme naar Lapscheure. Een arduinen plaat tegen de gevel van het voormalige 19de-eeuws gemeentehuis (Hoogstraat nr. 15) verwijst naar dit project. De aanleg van de Lapscheurestraat als steenweg in 1893 en 1935 zorgt voor een splitsing van het tracé net ten zuiden van de kerk, wat resulteert in de twee aparte straatnamen. De ontdubbeling en verschuiving van de Natiënlaan ter hoogte van Lapscheure in de jaren 1970, deelt de straat in twee delen, met een noordelijk deel dat aansluit bij de dorpskern en een zuidelijk deel met een uitgesproken landelijk karakter.
Nr.1, op de hoek met de Lapscheurestraat, de Vrije Basisschool van Lapscheure, gegroeid uit de katholieke meisjesschool, die wordt opgericht in 1884 door de Zusters van de H. Kindsheid uit Ardooie. Na een verbreding van de baan Maldegem-Knokke (Lapscheurestraat), werden klooster- en schoolgebouwen heropgebouwd in 1951. De laatste zusters verlieten Lapscheure in 1972; de gebouwen worden nog steeds voor het plaatselijke onderwijs gebruikt. Tussen de Lapscheurestraat en de Natiënlaan bestaat de basisbebouwing uit eind-19de- of begin-20ste-eeuwse dorpswoningen, vb. nr. 6, waarvan enkel in de rechterzijpuntgevel een detail van het siermetselwerk is bewaard; nr. 2, voormalige kosterwoning in sterk gerenoveerde toestand, volgens Devliegher uit 1848 gedateerd en met een schouw met tegelbekleding; nr. 8, dorpswoning met voortuintje, bakstenen lijstgevel afgewerkt met gepleisterde kroonlijst. Indrukwekkende 18de-eeuwse hoeve net ten noorden van de Natiënlaan, cf. nr. 9. Ten zuiden van de Natiënlaan, verspreide hoeves, vb. nr. 16, met losstaande bestanddelen, o.m. vernieuwd boerenhuis vernieuwd, haaks ingeplante schuur van rode baksteen met links aansluitend tweeledig wagenhuis; nr. 18/ Vlietweg, z.g. "Wispelaershoeve", gerenoveerde 19de-eeuwse hoeve van het langgeveltype, met witgekalkte bakstenen volumes onder pannen zadeldaken, op een met moerbei omhaagd erf met knotwilgen.

DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 127 (Dammesteenweg nr. 2).
RAU J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 67.
VAN POUCKE G., Archiefbeelden Damme, Gloucestershire, 2003, p. 76.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vredestraat (Damme) [online] https://id.erfgoed.net/themas/9265 (Geraadpleegd op 28-09-2020)