Geografisch thema

Brieversweg (Moerkerke)

ID
9278
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9278

Beschrijving

Lange weg ten zuiden van Moerkerke, die de gemeente van west naar oost doorkruist. Ten westen verder lopend over de grens van Sijsele, ten oosten afgesneden door de Natiënlaan, aan de overkant van deze laan nog een klein doodlopend stuk Brieversweg met een hoeve, gelegen op Oost-Vlaams grondgebied. Behoort tot het historische wegennet van de gemeente, reeds vermeld in 14de-eeuwse archiefbronnen, op kaart van Pourbus (1561-1571) aangeduid als "Brieuers Wech". De weg die in de middeleeuwen van Brugge naar Aardenburg liep, splitste even ten oosten van de kerk van Sint-Kruis in drie evenwijdig lopende wegen, waarvan de Brieversweg de meest zuidelijke is; de andere zijn de huidige assen Legeweg-Middelburgsesteenweg-Hoornstraat en Vierscharestraat-Bradericplein-Weststraat-Kleverstraat.

Basisbebouwing langs de Brieversweg bestaat uit hoeves, sinds het derde kwart van de 20ste eeuw volgt de straat de trend van het ombouwen van hoeves tot woningen. Aan het westelijke uiteinde van de straat, een verkaveling aansluitend bij Sijsele. Verder aan de noordzijde losstaande villa's in ruime tuinen. Meeste hoeves in mindere of meerdere mate verbouwd tot woning, bijvoorbeeld nummers 26, 28, 30; enkele nog in bedrijf, voornamelijk veehouderij en tuinbouw, zie talrijke serres. Nummer 24, kleine hoeve, deels witgekalkt volume van boerenhuis met geïncorporeerde schuur en stal, onder pannen zadeldak.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel II, Brugge, 1921, kl. 272-273.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Kapel en schuur

  • Is deel van
    Moerkerke

  • Is gerelateerd aan
    Brieversweg (Sijsele)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Brieversweg (Moerkerke) [online], https://id.erfgoed.net/themas/9278 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.