Geografisch thema

Blauwe Kei

ID: 9698   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9698

Beschrijving

De wijk "Blauwe Kei" ontstond na het graven van het Maas-Scheldekanaal (1843-45). De naam verwijst naar een grote, leisteenachtige grenssteen tussen Mol en Postel. Bij de verbredingswerken aan het kanaal circa 1926, zou genoemde steen onder opgespoten zand zijn terechtgekomen. Op 22 mei 1981 werd een andere (tweede) grenssteen door de gemeentebesturen van Lommel en Mol in ere hersteld. Het gaat hier om de op Mols grondgebied liggende "Steen der Zeven Heerlijkheden" of "Paal van Schoongars", laatstgenoemde refererend aan mooi gras. Aan deze grenssteen grensden in 1648 (Verdrag van Münster) drie staten en zeven dorpen: Brabant of de Spaanse Nederlanden (Balen, Dessel en Mol), het prinsbisdom Luik (Luyksgestel) en Holland (Bergeyk, Eersel en Lommel).

Na de definitieve grensafbakening tussen België en Nederland in 1843 had de paal geen internationale betekenis meer, maar scheidde alleen nog de provincies Antwerpen en Limburg. Vermelden we hier nog de "Witte Kei", een grenspaal gelegen op de grens van Mol, Balen en Lommel, die op 25 april 1992 werd ingehuldigd.

 • LEYSEN V. & INDEKEU B., Van teutendorp tot bruisende stad. Lommel in de voorbije twee eeuwen (1800-2000), Publicaties van de V.Z.W. Museum Kempenland te Lommel 18, Lommel, 2001, afbeelding van inhuldiging van de "Witte Kei" op p. 119.
 • MENNEN V., Van Vriesput tot Klein Duitsland. Acht eeuwen Lommelse plaatsnamen, Publicaties van de v.z.w. Museum Kempenland te Lommel 10, Lommel, 1992, p. 11-12, 112.
 • PEETERS F., BRUGGEN M. & VOS P., Grenzen en palen in de voogdij Mol-Balen-Dessel. Van boom tot steen - een historisch onderzoek, Mol, 1990, p. 57-63.
 • S.N., Waar nog groene ruimte is en men de stilte nog hoort: Lommel, brochure, Lommel, s.a., z.pag.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Betonnen bunkers

 • Omvat
  Dijkwachterswoning

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Is deel van
  Lommel

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Blauwe Kei [online] https://id.erfgoed.net/themas/9698 (Geraadpleegd op 24-11-2020)