Geografisch thema

Twaalf septemberstraat

ID
9788
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9788

Beschrijving

Genoemd naar de laatste dag van de slag om Hechtel, die plaats had van 6 tot 12 september 1944. Eertijds Kerkstraat.

In deze straat ligt op de hoek met de Rhijnweg een later opgehoogde, thans sterk aangepaste voormalige afspanning, in kern van 1805, confer jaartalankers. In de Atlas van de Buurtwegen (1844) aangeduid als een L-vormig pand, met losstaand dienstgebouw ten zuiden.

Ten noorden van de parochiekerk Sint-Lambertus ligt de sterk aangepaste en later fasegewijs uitgebreide voormalige meisjesschool, heden gemengde onderwijsinstelling "De Zandkorrel", naar de Hechtelse duinen. Op 1 oktober 1898, vestiging vanuit Leuven in Hechtel van vier zusters van Maria. Eind 19de eeuw, aankoop van het oud pensionaat Van de Loo van 1790, de zogenaamde "Fransche School". In 1954, optrekken, ten westen van het klooster, van een nieuw schoolgebouw, naar ontwerp van architect L. Bijvoet (Hasselt). Het huidige complex omvat twee ten noorden van de speelplaats in elkaars verlengde gelegen kloostergebouwen. Waarschijnlijk sinds de 19de eeuw gecementeerde en van imitatievoegen voorziene, verankerde baksteenbouw onder zadeldaken (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen), het in kern tot 1790 teruggaande oostelijk gebouw tussen aandaken. Op de Ferrariskaart (1771-77) is op ongeveer dezelfde plek reeds een vroeger langgestrekt pand aangeduid, met twee losstaande bestanddelen ten zuiden. In de Atlas van de Buurtwegen (1844) komt het oostelijk gebouw blijkbaar als een U-vormig geheel voor, terwijl op de plaats van het vermoedelijk van na 1844 daterende westelijk gebouw twee vroegere, anders uitziende elementen zijn weergegeven. Ten oosten, hoofdgebouw van zes traveeën en twee bouwlagen; recente jaartalankers 1898 vooraan, confer de aankomst van de zusters in Hechtel. Ten westen, inspringend, aansluitend dubbelhuis van vijf traveeën en oorspronkelijk één, sinds 1932 twee bouwlagen. Achteraan, aansluitend, parallel, aan de Kloosterstraat gelegen, bakstenen schoolgebouwtje met dubbelhuisopstand en aflijnende rechte muizentand; vijf traveeën en één bouwlaag onder dito zadeldak, waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.

 • AGTEN C., red., 100 jaar Zusters van Maria Hechtel 1898-1998, Hechtel-Eksel, 1998.
 • BUSSELS J., De slag om Hechtel. Bevrijdingsgevechten 6-12 september 1944, Hechtel, 1972, passim, afb. van het beschadigde Don Bosco op p. 145.
 • JACQUES E., Bijdrage tot de toponymie van Hechtel, in Limburg, 39, 1960, p. 147, noot 11; 40, 1961, p. 89.
 • S.N., Lei en griffel, 4, 4, 1996, p. 152-153; 6, 4, 1998, p. 144-147, afbn.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Alleenstaand burgerhuis

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Lambertus

 • Is deel van
  Hechtel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Twaalf septemberstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9788 (Geraadpleegd op )