waarneming

Biezekapelstraat 2

archeologisch element
ID
157515
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/157515

Beschrijving

Op vraag van de Dienst Monumentenzorg van de Stad Gent werd het voormalige Klein Sint-Bavo of voormalige Seminarie in 2010 nogmaals grondig geprospecteerd. Dit leidde tot verschillende aanvullingen bij vroegere resultaten.

Veel aandacht ging naar de muurresten in Doornikse kalksteen. In bestaande kelders zijn hiervan nog restanten te vinden; twee naast elkaar gelegen structuren werden eruit gemaakt. Hoe de twee samen horen kon het onderzoek niet bevestigen. Een mogelijke datering is de 13de eeuw. Het zuidelijke huis zou wel mogelijk jonger zijn. Beide gebouwen gingen na de middeleeuwen op in het bakstenen Bisschoppelijke Seminarie. Toen, of vroeger, verdwenen de hogere bovenbouwen.


Auteurs: Stoops, Gunter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Woonhuizen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: kelders, muurresten, woonhuizen
Materiaal: Doornikse kalksteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De huidige kelders bevatten restanten van 2 naast elkaar gelegen bouwvolumes in Doornikse kalksteen. Het bouwvolume werd in de inventaris van Gentse middeleeuwse stadshuizen of Stenen opgenomen onder S214 en S215.
Hoe beide volumes samen horen kon niet uitgemaakt worden. Of ze al dan niet gelijktijdig waren, is ook moeilijk te achterhalen. Een datering in de 13de eeuw is wel mogelijk. Een van de twee is mogelijk jonger, al lijkt het niet helemaal duidelijk welk.
Beide bouwvolumes werden in de postmiddeleeuwen in een ander bakstenen bouwconcept geïncorporeerd.

Hetzij bij het incorporeren in het Bisschoppelijke Seminarie, hetzij in een eerdere, voorlopig niet te traceren bouwcampagne gingen mogelijk de hogere bovenbouwen verloren. Alleen het zuidelijke volume werd in het 17de-eeuwse gebouw opgenomen. Het noordelijke werd pas geabsorbeerd in 1763, met de aanleg van een jongere vleugel.


Relaties

  • Is deel van
    Bisschoppelijk Seminarie

  • Is deel van
    Historische stadskern van Gent


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Biezekapelstraat 2 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/157515 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.