erfgoedobject

Bisschoppelijk Seminarie

bouwkundig element
ID
24488
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24488

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig Bisschoppelijk Seminarie, heden school Klein Bavo. Vermelding van een Seminarie in de Biezekapelstraat sinds 17de eeuw; huidige gebouwen echter overwegend daterend uit 18de eeuw, tot stand gekomen door persoonlijke inzet van de bisschoppen Philippus E. en Maximiliaan A. Van der Noot (eerste tot derde kwart 18de eeuw) wiens wapenschilden op de frontons van de binnenplaats voorkomen.

Bezet door Franse soldaten onder het Frans bewind, werd het begin 19de eeuw heringericht, verder uitgebouwd en bepleisterd. Sinds 1925 in pacht gegeven voor 99 jaar aan de Zusters van Liefde die er een school in onderbrachten.

Hoofdgebouw met voorgevel in de Biezekapelstraat. Heden gedecapeerde bakstenen gevel van het dubbelhuistype, van negen traveeën met twee bouwlagen en zadeldak (leien) met dakkapellen, volgens archiefstukken te dateren 1714.

Horizontaal gelede lijstgevel met gemarkeerde begane grond; zandstenen plint, rechthoekige getraliede vensters in vlakke omlijsting, bekronend hoofdgestel en driehoekig fronton. Centrale rondboogdeur, ingeschreven in een arduinen geblokte omlijsting met neuten en imposten en gelijkaardig bekronend driehoekig fronton. Houten vleugeldeur met tussendorpel en waaier. Afgekante hoek met bewaarde zandsteenblokken, met recent kruisbeeld en wapenschild van de bisschoppen Van der Noot. Drie zijtraveeën (Kapittelstraat) met rechthoekige vensters met zandstenen negblokken, doorlopende zandstenen plint en onderdorpels, behorende tot dezelfde periode.

Binnenplaats. Verschillende vleugels uit meerdere bouwcampagnes ingeplant rondom een rechthoekig heden gedeeltelijk beboomde en geplaveide koer.

Linksvormige noordelijke en oostelijke vleugel, volgens archiefstukken gedateerd 1750. Drie bouwlagen van respectievelijk vijftien en acht traveeën. Onder zadeldak (leien) met dakkapellen langs tuin- en straatzijde. Baksteenbouw; horizontaal geleed door zandstenen kordonbanden. Rechthoekige en steekboogvormige vensters in vlakke zandstenen omlijsting met bekronende gebogen druiplijst bij de bovenvensters.

Gemarkeerde noordvleugel met breed middenrisaliet van drie traveeën afgelijnd door geblokte hoekbanden en bekronend driehoekig fronton met oeil-de-boeuf en wapenschild van de bisschoppen Van der Noot. Arduinen onderbouw met imitatiebanden, met drie ingeschreven rondbogen op neuten en imposten, grotere centrale boog met breed holrond beloop, geflankeerd door gecanneleerde composietzuilen op hoge sokkel die een gekornist gebogen fronton schragen. Verticaal gelede bovenverdieping met kolossale verdiepte zandstenen composietpilasters met in rocaille gevatte bustes van de vier evangelisten. In het portaal drie identieke Lodewijk XV-deuren: spiegelboogvormig met geprofileerd beloop op neuten, met rocaille sluitsteen en identieke versiering in de zwikken. Plafond met rococostucwerk.

Achter oostvleugel (Kapittelstraat) van zes gelijkaardige venstertraveeën verbonden door zandstenen kordons die de gevel een sterk horizontaliserend karakter geven.

Vermoedelijk iets jongere westvleugel uit derde kwart 18de eeuw met twee bouwlagen van negen traveeën onder zadeldak (leien), haaks op de noordvleugel gebouwd achter het schuinlopend hoofdgebouw, waardoor een wigvormige tussenruimte ontstond, afgedekt met twee haakse zadeldaken. Horizontaal gelede bakstenen tuingevel gemarkeerd door een middenrisaliet van drie traveeën onder bekronend driehoekig fronton en identiek wapenschild tussen oeil-de-boeuf met rocailles in het timpanon. Rechthoekige benedenvensters en getoogde bovenvensters met bekronende druiplijst. Rondboogdeur in haakse travee, aansluitend bij de noordelijke vleugel.

Duidelijk in twee bouwperioden te scheiden zuidelijke vleugel met twee bouwlagen, aansluitend bij de zijtravee van het hoofdgebouw. Negen rechtertraveeën vermoedelijk uit einde 18de eeuw, onder zadeldak (leien) met gelijkaardige dakkapellen langs tuin- en straatzijde. Baksteenbouw; rechthoekige muuropeningen met ontlastingsbogen bij de benedenvensters, behouden zandstenen lateien en hoekblokken met sponning en duimen bij de bovenvensters. Gelijkaardige straatgevel (Kapittelstraat) van tien traveeën met plint van Doornikse steen. Zes linkse traveeën in dezelfde stijl doch daterend uit laatste kwart 19de eeuw (volgens archiefstukken hiervoor huizen afgebroken in 1872), met getoogde vensters en brede deurtravee afgelijnd met geblokte kolossale pilasters. Straatgevel licht inspringend ten overstaan van de rooilijn, van vijf traveeën; geritmeerd door geblokte kolossale pilasters op de penanten; rechthoekige poort afgelijnd door gelijkaardige pilasters.

Aanpalend hoekhuis op de plaats van het "Hof van de Heren van Bieze". Aansluitend bij het hoofdgebouw in de Biezekapelstraat; hoekhuis met twee bouwlagen van respectievelijk acht en vier traveeën met afgekante hoek, onder mansardedak (leien) met gelijkaardige dakkapellen; volgens archiefstukken te dateren 1763.

Gedecapeerde bakstenen lijstgevel boven een zandstenen plint; geritmeerd door getoogde vensters, getralied op de begane grond. Mooie Lodewijk XV-deur van arduin: spiegelboogvormig met geprofileerd beloop op neuten, rocaille sluitsteen en gelijkaardige versiering in de zwikken onder de bekronende gebogen druiplijst.

Gewijzigde bijbouw, heden met twee bouwlagen van twee traveeën doch behouden identieke Lodewijk XV-deur van 1763 naast het Biezekapelletje.

Kapel. Achter de noordelijke vleugel gelegen, eenbeukige kapel van drie traveeën onder afgekant zadeldak (leien), uit begin 19de eeuw. Vrij eclectisch interieur en mooie vloer met marmerinlegwerk.

Mobilair. Mooie Lodewijk XV-trap met twee trappalen in rocaillevorm in de hal tussen het hoofdgebouw en de westelijke vleugel. Behouden stucplafonds.

  • Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, D.53/F.94.
  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 25, 2 van 1714; 5 van 1750: 6 van 1763.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. & DAMBRE-VAN TYGHEM F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4na, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Waarnemingen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Bisschoppelijk Seminarie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24488 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.