waarneming

Sint-Pieterskerk met kerkhof

archeologisch element
ID
2383
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/2383

Beschrijving

Bij de archeologische werfbegeleiding aan de Sint-Pieterskerk werden binnen de kerk enkele relevante archeologische sporen aangesneden in de vorm van muren/funderingen, vloeren en inhumatiegraven. 
Naast een aantal recente muren kwamen oudere muren en vloeren aan het licht waarvan een deel wellicht te herleiden is naar een laatmiddeleeuwse bouwfase. De oudste vermelding van de kerk dateert uit de 13de eeuw. Hiervan zijn in het opgaand muurwerk nog het koor en de westertoren uit de 14de eeuw bewaard gebleven. In de 18de eeuw wordt de kerk vergroot met twee zijbeuken die samen met het schip onder één dak worden gebracht. In werkputten 4 en 5 getuigen twee funderingsmuren, overeenstemmend met de aanzet van het oude zadeldak nog zichtbaar in de kerktoren, van deze eerste bouwfase. In het koor werden verschillende stratigrafisch oudere  muren en vloeren blootgelegd die wijzen op minstens twee oudere voorlopers van het huidige hoogaltaar geplaatst rond 1784-1785.

Twee begraven individuen werden gevonden in twee werkputten. De twee individuen lagen gestrekt op de rug in west-oostelijke oriëntatie met de
handen in de schoot. De individuen zijn vrij gelegd, beschreven en geborgen, waarna een quickscan is gemaakt van de botten.
De twee gevonden graven zijn niet verstoord door de aanleg van nieuwe graven. Er lijkt genoeg ruimte te zijn geweest, of men heeft de oude graven compleet geruimd voor er een nieuw individu in werd gelegd. Er zijn wel secundaire botten aangetroffen die wijzen op eerdere begravingen.
Het betreft twee laatvolwassen individuen van 40-80 jaar oud. Dat het oude mensen betreft is ook te zien aan de vele gewrichten die aangetast zijn door slijtage, en het feit dat beide individuen geen tanden meer in de mond hadden ten tijde van het overlijden. Individu 1 is mogelijk vrouwelijk en ca
160 cm lang, individu 2 is waarschijnlijk mannelijk en ca 167 cm lang. Opvallend was de linker enkel van individu 2 waarbij de fibula (kuitbeen) aan de tibia (scheenbeen) was vastgegroeid.

Buiten de kerk werden geen relevante sporen aangetroffen tijdens dit onderzoek. Mogelijk zijn deze wel aanwezig op het terrein maar werden deze binnen het kader van de geplande werken niet aangesneden.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Kerkgebouw

Datering: 13de eeuw
Typologie: bevestigingselementen, inhumatiegraven, kerken, losse vondsten, muurresten, vaatwerk, vloeren
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), hout, ijzer, ijzerzandsteen, steengoed
Gebeurtenis:

Kerkhof rond de kerk

Datering: late middeleeuwen
Typologie: inhumatiegraven, kerkhoven, omheiningsmuren
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De kerkhofmuur werd in 1681-1682 met materiaal afkomstig van de kerk van Weerde, aan de andere kant van de Demer, gebouwd.


Relaties

  • Is deel van
    Demervallei tussen Aarschot en Diest

  • Is deel van
    Dorpskern Langdorp

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Pieter


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Pieterskerk met kerkhof [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/2383 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.