waarneming

Pelserstraat 20

archeologisch element
ID
980793
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980793

Beschrijving

Archeologisch onderzoek leverde een 19e eeuwse kelder, muurresten van een klooster, kalkkuilen, puinkuilen en andere kuilen op.

In proefput 1 werden geen sporen of vondsten aangetroffen.

Proefput 2 bevatte bakstenen muren en een bakstenen vloer van een 19e eeuwse kelder. De kelder was gevuld met baksteenpuin.

In proefsleuf 3 werden 2 muren uit mergel, 2 kalkkuilen, een bakstenen pijler en een fragment natuursteen geregistreerd. De eerste muur heeft een ZZW-NNO oriëntatie en bestaat uit 1 rij mergelblokken. De blokken zijn 30 x 35 x 13 cm groot. De tweede muur had een licht andere oriëntatie. De blokken meten 33,5 x 21,5 cm.

Ook in proefsleuf 4 werden muren uit mergel geattesteerd. De eerste muur bestaat uit een dubbele rij mergelblokken van 33 x 19 cm. De muur komt overeen met de muur van de binnenplaats van het klooster zoals aangegeven op de kaart van 1807. Een tweede muur was 50 cm breed en bestaat uit blokken van 35,5 x 30 cm. Proefsleuf 4 bevatte eveneens 2 puinkuilen en 2 bakstenen muren, die in elkaars verlengde lagen maar verschillen vertoonden. Het noordelijke deel is opgetrokken uit 20ste eeuwse bakstenen. Er bevond zich glaswol tussen de binnen - en buitenmuur. Bij het zetten van een profielkolom werden op een lager niveau 2 kuilen opgetekend. Beide kuilen hadden een donkergrijze - donkerbruine vulling met houtskoolspikkels. In kuil 411 werden 2 fragmenten Siegburg steengoed, daterend uit de periode 1400 - 1680, aangetroffen. Bij het aanleggen van het vlak werden er enkele losse vondsten ingezameld: een klein steelfragment van een kleipijp in witbakkend aardewerk, 5 wandfragmenten in paarsachtig steengoed (na 1700), een klein wandfragment witbakkend aardewerk met groen loodglazuur (wellicht 17e eeuw) en 5 fragmenten van een menselijk schedeldak.

In proefput 5 werden een muur, een vloer en een grote kuil geregistreerd. Het betreft een mergelstenen muur met een NNO-ZZW oriëntatie die een hoek maakt van ca. 90 graden in westelijke richting. De blokken zijn 35 x 22 cm groot. De muur omvat een bakstenen vloer bestaande uit halve en hele bakstenen in wildverband. De hele bakstenen zijn 24 x 12 cm groot. De kuil had 2 vullingen. Een grijsbruine vulling met mergelpuin aan de rand en een donkergrijs - bruine vulling met houtskool in het midden.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Archeologische objecten

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk, menselijk bot, pijpaarde, steengoed
Gebeurtenis:

Kelder

Datering: 19de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, muurresten, vloeren
Gebeurtenis:

Klooster

Datering: nieuwe tijd
Typologie: muurresten, vloeren
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Kuilen

Typologie: kalkkuilen, kuilen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Maaseik

  • Is gerelateerd aan
    Kloosterkerk kruisheren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pelserstraat 20 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980793 (Geraadpleegd op )