waarneming

Abdij van Park - Provisorenhuis

archeologisch element
ID
981083
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981083

Beschrijving

Naar aanleiding van de restauratie van het Provisorenhuis in de abdij van Park werd een aanvraag ingediend voor de toelating van archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen in de vorm van een opgraving.

Tijdens de opgraving van het Provisorenhuis werden aanwijzingen van oudere en onderling nog gefaseerde bouwfasen aangetroffen. Zo werden in enkele kamers oudere vloerniveaus aangetroffen. Ook oudere muurresten werden blootgelegd en geregistreerd. In totaal werden 160 sporen geregistreerd waaronder voornamelijk muurresten, lagen en vloeren. Maar er werden ook enkele grondsporen geregistreerd. Over het algemeen waren de archeologische sporen goed bewaard.

In het Provisorenhuis zelf werden archeologische vondsten (aardewerk) aangetroffen tijdens het verdiepen. Deze vondsten worden in de late middeleeuwen/nieuwe tijd gedateerd.

Ook buiten op het binnenplein werd tijdens het verdiepen vondstmateriaal aangetroffen. Het gaat hier echter om enkele scherven ceramiek, bouwceramiek en enkele fragmenten dierlijk botmateriaal.

De archeologische sporen en het vondstmateriaal van deze opgraving kunnen geïnterpreteerd worden als oudere bouwfasen en inrichtingen binnen het Provisorenhuis. Het gaat allicht terug op fases die zich grotendeels in de 17de eeuw situeren; van voor de laatste aanpassingen van het Provisorenhuis onder Hieronymus de Waerseggere vanaf 1722.


Auteurs :  Studiebureau Archeologie Tienen
Datum  : 25-02-2021

Oudere bouwfasen

Datering: eerste kwart 17de eeuw
Typologie: muurresten, onderdelen van kloosters en abdijen, vaatwerk, vloeren
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Abdij van Park

  • Is deel van
    Abdij van ‘t Park

  • Is deel van
    Norbertijnenabdij van Park


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Abdij van Park - Provisorenhuis [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981083 (Geraadpleegd op 15-06-2021)