waarneming

Vossebergen

archeologisch element
ID
983121
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983121

Beschrijving

Bij het verkennend booronderzoek werden geen steentijdartefacten aangetroffen, wel enkele middeleeuwse scherven. De proefsleuven leverden in totaal 67 sporen uit de IJzertijd en uit de Middeleeuwen op. Er werden ook scherven uit de middeleeuwen aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Sporen metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden (paal)kuilen uit de metaaltijden aangetroffen, echter zonder vondstmateriaal. Ze waren uitgeloogd en eer waren steeds 2 vullingen te onderscheiden: een lichtgrijze insteek en een bruingrijze kernvulling. Er kon een (deel van) een plattegrond onderscheiden worden. Er werden ook greppels en kuilen uit deze periode aanwezig

Sporen volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden kleine wandfragmentjes Maaslands wit aardewerk gevonden in enkele sporen en een wandfragmentje Rijnlands roodbeschilderd aardewek in spoor 66. Spoor 4 (vermoedelijk een ploegspoor) leverde een wandfragment van een van grijs gedraaid fijn aardewerk. In spoor 46, een grote gracht, werden fragmenten in rood aardewerk aangetroffen: een verbrand pootje en de rand van een teil.

Vondsten bij metaaldetectie

Datering: nieuwe tijd
Typologie: losse vondsten, munten
Materiaal: koperlegering
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd bij de detectie een munt en een ongekend voorwerp in een koperlegering aangetroffen. Deze voorwerpen zijn vermoedelijk in de nieuwe tijd te dateren.


Relaties

  • Is deel van
    Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter

  • Omvat
    Tremelobaan


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vossebergen [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983121 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.